Flörtle Kirlenen Namus ve Hayaller...

Sevme ve sevilme kat sayısının arttığı ve ziyadeleştiği dönemlerin başında gençlik gelmektedir. Bu gençlik süreci hissiyatların aklın önüne geçtiği ve aklın mukayese ve muhakeme gücünü kaybettiği dönemdir.Bu gençlik döneminde Genç erkeklerin ve genç kızların sevme duyguları ve kat sayıları yüksek olduğu için her türlü akıma kapılacakları bir dönemdir.Bu dönem zahiren güzel etkili ve heyecanlı görünse de hakikat cihetinde özellikle genç kızların flörte bulaşarak mağdur oldukları bir dönemdir.Bu mağduriyetler hem maddi hem de manevi olarak bir zaman sonra karşılarına çıkarak onlara büyük zararlar verdirmektedir.
Sevme güdüsünün nefis, kalp, çevre ,duygular ve telkinlerle devreye girdiği bu dönemlerde genç kızlar etkileşim içerisine girdikleri ortamlar ,insanlar ve akranları ile münasebetleri sonucu ister istemez duygusal bir yakınlaşma içerisine girmekte. Bu yakınlaşma zamanla buluşma aşka dönmekte. Bu aşk gençlik aşkı adıyla meşruiyet kazanıp uzun süreli ya da kısa süreli olarak devam etmektedir.
Toz pembe duygular ve nefsani bir heyecan ile başlayan flörtler ve birlikteliklerin başkaları üzerinde görülen zararları ve felaketlerine rağmen aklını yitiren ve nefsine ve hislerine aldanan nice genç kızlar bile göre göre kendisine ,yalancı sahtekar aşkın ve flörtün eksenine bırakarak aşkı tatma denemeleri yüzünden sonu acılara felaketlere ağlamalara feryatlara dönecek bir sürece giriyorlar.
Flört denilen bu deneme yanılma yöntemli gayri meşru ilişki başta ne kadar tatlı heyecanlı güzel etkili ve baş döndürücü görünse de mahremiyetleri, namus sırlarını, iffet edep haya duygularını mahvettiği için zehir ve zarardır. Ve geride her zaman acı, keder, gözyaşı, pişmanlık bırakmaktadır.
Nice genç kızlar vardır bayağı, basit, adi, alçak, basit, yalan bir flörtle iffetini ve namusunu feda etmek divaneliğine düşerek kendisine yazık etmektedir. Nice genç kızlar vardır ki özgürlük özgüven adına değerlerini flörte peşkeş çekip mahvetmektedir. Nice genç kızlar vardır ki, her kesin sevgilisi var benim niye yok diyerek teşebbüse girip bulduğu bir erkeğe mahremlerini sırlarını ve değerlerin ifşa ettirip lekelenmektedir. Nice genç kızlar vardır ki flört etmemeyi eksiklik görüp flört edecek bir erkek bulup zina ile gayri meşru bir ilişki ile manevi değerleri kirletip zehirlemektedir.Nice genç kızlar vardır ki evlenmek maksadı ile birisine her şeyini verip ortada bırakılarak mahvedilmektedir.Nice kızlar vardır ki,inançları ve ailesini dünyadan haramlara gayri meşru aşklara girip gayri meşru çocuk belasına düşmektedir.Nice genç kızlar vardır ki sevdiğini zannedip ardına takıldığı insanların elinde mahvedilip kötü yollara düşürülmektedir.Nice genç kızlar vardır ki flört ile aşk ile ardına takılıp gittiği bir erkeğin elinde bir ömür boyu perişanlık çekip hayatını kabuslara çevirmektedir.Nice genç kızlar vardır ki gizli saklı bulduğu flörtünün oyuncağı olup elinde sefil olup intiharlara kadar gitmektedir.Nice genç kızlara vardır ki zamansız gelen aşk tuzaklarına düşerek geleceğini mahvetmektedir.
Genç, yakışıklı, esprili, güzel ,etkili bir arkadaş hayalini gerçekleştirmek güdüsü ile başlanılan bu süreçler ne kadar masumane görünse de bu masumane görünen ilişkiler başlangıçlar ve teşebbüsler kızlardan başta namusu iffeti edebi mahremiyeti ve değerlerini sinsice çalmakta.O genç kızları flört adı altında zinaya sevk edip gayri meşru sevgisini mubah adı altında mubah göstermeye çalışarak aldatmaktadır.
Kadının fıtratındaki ilgi görmek, sevilmek, güzel iltifatlara mazhar olmak, ilgi duyulmak meyelanları nefis şeytan ve arzuların ve güdülerin elinde suiistimal edilmesi neticesinde ortaya flört ve aşk çıkmakta. Bu gayri meşru aşk daha ortaokul çağlarında genç kızları erkekleri tuzağına düşürüp onları çocuk yaşlarda kirlenmelerine sebep olarak hayatlarında büyük bir leke ve iz bırakmaktadır.
Hislerin baskısı, aklın devre dışı kalması sonucu gençlik aşklarını tozpembe ve tatlı rüyalar olarak gören kızlar flört hal bu ki flört yüzünden manevi olarak kirlenip iffet ve değerlerini kaybetmekte. Bazen de şerefle taşıması gereken bekâretçini bir serseri aşka veya serseri yakışıklıya bir yalancı adama verip parçalamakta, bazense flörtün tatlılığına aldanıp flört hastalığına tutulup önüne gelen ile düşüp kalkarak arkadaşlık yaparak iffetini parçalamakta sonra sanki bu kadar erkek ile beraber olup onlarla aşka yaşamamış gibi gidip bir zevalinin başına çöreklenip kendisine nikâhlamaktadır.
Netice ne olursa olsun toplumun değer yargıları ve zararlı çıkan hep genç kızlar alacaktır. Çünkü flört ile kirlenen kadın eğer flört ettiği erkek ile evlenmezse zaten lekeli olacak. Üç kuruşluk aşk için kendisine paralatacak bozduracak ve kirletecek, bir erkeğin mazisinde yer olmak lebine binlerin fotoromanı olacak, evleneceği erkeğe üç beş elden geçtikten sonra gidecektir. Yani aşk flört adına işlediği cürümler ve eylemler ona pişmanlık acı mazi olarak dönecektir.
Flörtün ve gayri meşru aşkların medya eliyle şarkılar eliyle yaygınlaştırılmaya çalışıldığı zamanımızda artık flört etmemek erkek arkadaşın olmamak hali bir erkeği sevmek durumu ayıplanacak bir hal aldığı için ve artık karma hayat iş ortam etkileşimi bu tür ilişkileri tetikleyip etkilediği için ister istemez her genç kız flört belasına tuzağına oyununa düşüp mahremiyetini evlenmeyi düşünmediği ya da evlenmeyi arz edip kesin olmadığı birilerine vererek mahvetmekte sırlarını ifşa ettirmektedir.
Bu küçük kazanımların yanında kaybedilen büyük zararlar yüzünden nice genç kız ileriki yaşantısında mutluluk katsayısı düşüp.saadet ve sadakat ithamları ve suçlamalarına maaruz kalıp acılar çekmektedir.Bütün istikbaldeki olumsuzlukların ve pişmanlıkların başlangıç noktası hep gençliğin heyecanı gençliğin hislerine baskınlığı gençlik üzerinde kurulan semce odaklı baskılar ve yönlendirmelerdir.
Evleneceği kesin olmayan yada günü birlik yada meraktan gelen nefsani olan dürtüleri güdüleri istekleri tatmin etme gidermek yüzünden mahremiyeti, namusu, değerleri, şerefi kaybetme ve kaybettikleri için hayıflanıp pişmanlık duymak ızdırabına maaruz kalacaktır.
Hiçbir namus şeref iffet edep mahremiyet geçici basit nefsani hayvani hissi duyguları hasseleri ve hissiyatları tatmin etmek için feda edilecek kadar ucuz değildir.Hatta bunlar kadın için elmas hazine altın değerindedir.Altınlarını elmaslarını ve yakutlarını ortaya atan ucuza bozduran ve şehvet haramilerine paralatan olsa olsa aklını yitirmiş ahmak ve divane olabilir.Zevklerin esiri meftunu olmuş olabilir.Üç kuruşluk heyecana namusunu iffetini rüşvet veren olabilir.
Yalnız evlenmek umudu vaadi ve düşüncesi ile bir erkeklere aldananların sayısı küçümsenmeyecek kadar çoktur.Bunlar da halis ve saf temiz niyetle bu işlere kalkışıp mağdur olsalar da neticede meşru bir evlilik için gayri meşru yolu terk etmekten dolayı hata ve yanlış bir yola süluk etmişlerdir.Bu niyetle yola çıkan yolda kalan darda kalan gözyaşı döken acı çeken pişmanlık çeken perişan olan değerlerini kaybedenlerin sayısı küçümsenmeyecek kadar çok olduğu için bu durumda olanların yada bu tarzı benimseyip hareket edenlerin yanlış zamandan düşünceden hislerin baskınından arzuların başıboşluğundan ve kalbinin sesini dinlemekten vazgeçip hakkın doğrunun gerçeğin hayatın ana babanın dinin emir ve yasaklarını dinlemeleri gerekir ki bu olumsuzluklara düşmesinler.Her seni seviyorum diyen erkeğin ardına,senden hoşlanıyorum sana aşığım senden evlenmek istiyorum seni çok beğeniyorum sana talibim seninle yaşlanmak istiyorum diyenlerin ardına gözünü aklını idrakini kapatıp düşmemesi gerekir ki mağdur olmasın.Bile bile göre göre düşenler ise gerçeklere gözlerini kapatıp aldandığı ve kendilerine acımadığı gibi başkalarından da merhamet beklemeye hakları yoktur.Vesselam.Tahkik.Org


Konular