KADIN CİNAYETLERİNDE SUÇLU ARAYANLAR!

Kadın Cinayetlerinde sorumlu arayanlar,
kadının aklını çelen pis, rezil, dizi ve filmlere baksın...

Kadın cinayetinde kabahatli arayanlar
kadını isyana çağıran Feminist akımlara baksın.

Kadın cinayetlerinde suçlu arayanlar
‘Başörtüsü kadının esaretidir” diyen Cumhuriyet yazarı Mine Söğüt, gibi adeta ‘fahişeliğin propagandasını’ yaparak genç kızlara, baba evinden kaçıp sokaklarda yaşamaları için çağrıda bulunanlara baksın.

Kadın cinayetlerinde suçlu arayanlar
Yuvayı yıkan ,kadınları boşanmaya teşvik eden İstanbul sözleşmesine baksın.

Kadın cinayetlerinde suçlu arayanlar
kadını hayasızlığa, ahlaksızlığa, soyunmaya, zinaya yönelten dış finansmanlı derneklere baksın.

Kadın cinayetlerinde suçlu arayanlar
kadını sokaklara özgürlüğe ekonomik özgürlüğe çağıran çığırtkanlara baksın.

Kadın cinayetlerinde suçlu arayanlar
Aileyi ve toplumu yıkmak için gizlice çalışan küreselci çetelere baksın.

kadın cinayetlerinde suçlu arayanlar ,
Kadını evinden sokaklara ekonomik özgürlük adı altında çağırıp moda kozmetik ve eğlence ile sömüren kapitalist sömürgecilere baksın.

Kadın cinayetlerinde mesul arayanlar
baba ocağından kaç kurtul diyerek kadını meyhanelere kerhanelere barlara pavyonlara demirbaş olmaya çağıran yazarlara baksın.

kadın cinayetlerinde günah keçisi arayanlar
evlilik kurumunu bitirip flört ve gayri meşru kadın erkeği yaşamaya teşvik eden çağdaş yaşam tarzına baksınlar.

Kadın cinayetlerinin en mühim sebebi erkeği merhametsizliğe kadını hayasızlığa sevk eden dinsizlik ,imansızlık ve Allah tan korkmazlıktır.

kadın cinayetlerinin sebebini sadece ekonomik sebeplere bağlamak algıdır.

Kadın cinayetlerini sadece aile zoruyla evlenmeye bağlamak aile düşmanlarının algısıdır.

kadın cinayetleri ve şiddetinin sebebini sadece eğitimsizliğe bağlamak hedef saptırmaktır. Çünkü en çok şiddet uygulayanlar eğitimli olanlardır.

Biz ve bizim gibi Kuran ve sünneti kendisine hayat tarzı yapan kesimlerde neden kadın cinayetleri yok...
Çünkü bizim dünyamızda şiddet, küfür ,hakaret ve aşağılama ve nefret yoktur.

Evliliğimiz boyunca eşimize ne bir fiske ,ne bir hakaret nede küfür etmemiş insanlarız.

Bizi böyle harekete sevk eden sadece Cehennem ve Allah korkusu değil. Dinimizin verdiği hakkaniyet ,adalet ,merhamet ,vicdan ve şefkat duygusudur.

Kadını Allah'ın emaneti, kalbimizin diğer sahibi, dinimizin yarısı ,huzur sükunet acı ve mutluluğumuzun ortağı, çocuğumuzun koruyucusu ve şefkat kahramanı olarak görürüz.

Bizi laiklerden fasıklardan çağdaş ve ilerici ve Cumhuriyetçi geçinenlerden ayıran özellik inancımızda kadın sadece fiziği dişiliği cazibesi ,mesleği ile değerli değildir.

kadının sireti güzel ahlakı kişiliği anneliği ön palandadır.
Kadın dünyada olduğu gibi cennet de de eşimiz olacaktır.

dünyada çirkinleşip yaşlansa da ebedi bir güzelliği ahirette olacaktır.

Bizim için masumiyeti cazibesinden daha değerli ve önemlidir.
kadının sevmediğimiz kötü huy ve hasletlerine sabır iyi olanları takdir ile hayatı devam ettirmektir.

İşte kadın cinayeti edebiyatı yapanların anlamak ve kabul etmek istemedikleri hakikat budur.

İslam'ın kadına verdiği hak ve değeri bildikleri halde islam düşmanlıklarından inkar edip görmemek.

kadına saadet mutluluk getirdiğini bildikleri halde islam düşmanlıklarından yok saymak.

Sual: itiraz edip diyebilirsiniz bu toplumun yüzde doksanı Müslüman niye kadın cinayetleri devam ediyor bitmiyor.

Cevap: yüzde doksan Müslümanın bir çoğunu fisk, günah, haram işlemekte kendinize benzettiğiniz, kendi kötü ve çirkin hayat tarzınızı benimsettiğiniz ve yukarıda sayılan sebeplerden dolayı kalplerinden hürmet merhameti çıkarıp serseriliğe sürükleyip dinin islamın kaydından çıkarıp insanların serkeş ve sarhoş ruhları serbest bırakıp özgürlük adı altında nefsin ve hayvanlığın esaretine sevk ettiğiniz için artık kontrol altına alınmıyor insanlar.

Öyle kadın cinayetine hayır demekle kadın cinayetleri bitmeyecek. İfsat edicileri ortadan kaldırıp islam ahlakını hakim kılmadığınız sürece kadın cinayetleri bitmeyecek.

Kuran ve sünnetin rahmetine sırtınızı dönüp batıl kof çürük bozuk ve beşerin batıl efkarından çıkan kanun nizam ve ideolojilerinizle asla kadına topluma huzur emniyet selamet ve güven getiremeyeceksiniz.
İbret alan ve nasihat tutanlar sadece akıl sahipleridir. Vesselam.


Konular