KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ

Kadına dübüründen yanaşmak haramdır. Dolayısıyla erkeğin kadına dübüründen yanaşması haram olup bazı imamlar bunu zina olarak değerlendirmişlerdir. Her ne kadar livata olarak isimlendirilmese de livata gibidir. Bazen kadın livatası da denilmektedir ki bununla erkeğin kadına dübüründen yaklaşması kastedilmektedir. Livata diye isimlendirildiğinde erkeğin erkeğe yanaşması anlamı kastedilir, bir başka anlamı yoktur. Bu nedenledir ki kadına dübüründen yanaşmak livata sayılmaz. Dolayısıyla kadına dübüründen yanaşmanın haram olması, zina oluşundan ya da livata oluşundan kaynaklanmamaktadır. Çünkü bu, zina olmadığı gibi livata da değildir. Ancak bu konu hakkında şer’î deliller vardır. Allahu Teâla şöyle buyurmaktadır:

"İyice temizlendikleri vakit Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın." *

Bu ayet, kadına Allah'ın yaklaşılmasını emrettiği yerden, kadının cinsel organından yaklaşılması gerektiğini kayıt altına alan bir nasstır. Bunun anlamı şudur; Allah'ın size yaklaşmanızı emrettiği yerin dışında bir başka yerden onlara yaklaşmayın. Bu emir, nikahlanma emrindeki şu ayetler gibidir:

"...Hoşunuza giden kadınlarla evleniniz..." *

"İçinizdeki bekarları evlendiriniz." *

"...Velilerinin izniyle onlarla evlenin..." *

Bu ayetle de vurgulanan husus evliliktir. Erkeklerin kadınlara Allah'ın emrettiği yerden, cinsel organdan yaklaşmaları şer’î nassın gereğidir.

Ali b. Ebu Talha İbni Abbas'tan şunu rivayet eder:

"Allah'ın size emrettiği yerden..." * ayetinden maksat cinsel organdır. Bunun dışına çıkmayınız. Kim bunun dışına çıkarsa haddi aşmış olur." Mücahid der ki: “emrettiği yerden” ayeti cinsel organdan anlamına gelmektedir." Bu ayetin yüce Allah'ın şu ayetine atıf olduğu söylenemez: "Onun için adet halinde kadınlarınızdan ayrılın." * Çünkü ayetin tamamı şöyledir:

"Sana adet halinden soruyorlar. De ki: O, bir ezadır. Onun için adet halinde kadınlarınızdan ayrılın. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. İyice temizlendikleri vakit, Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın..." *

Böyle bir ifade kullanılamaz, çünkü hayız hali, mekanla değil zamanla alakalı bir husustur. Şayet mekanla alakalı bir husus olsaydı, hayız zamanının dışında onlara yaklaşınız denilirdi. Tam tersine ayet mekana delalet edecek bir şekilde gelmiştir. Bunun, hayza çevrilmesi mümkün değildir. Zira "haysü" lafzı ancak mekana delalet ettiğinden dolayı kesinlikle hayız anlamına gelmez. Allah'ın size emrettiği yerden yani cinsel organdan yaklaşınız anlamına gelir. Nikah ve evlilik ayetleri de bunu emretmektedir. Bu anlamı, bu ayetin hemen ardından gelen ve kadının, nesil için olduğunu açıklayan ayet de teyit etmektedir. Ayet adeta şu anlama gelmektedir: Neslin geldiği yerden yaklaşınız. Nesil ise ancak cinsel organdan gelmektedir. Bu nedenle ayet şöyledir:

"Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın. Şüphesiz ki Allah hem tevbe edenleri hem de temizlenenleri çok sever. Kadınlarınız sizin için bir tarladır. O halde tarlanıza dilediğiniz yerden varın." *

Bu ayette yer alan: "Kadınlarınız sizin için bir tarladır." ifadesi, daha önce gelen: "Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın." ayetini açıklamaktadır. Bu ifade, Allah'ın, yaklaşılmasını emrettiği yerle, cinsel organla ilgili bir açıklamadır. Yine ayette yer alan: "tarlanızdır" ifadesi ekilecek yer anlamında kullanılan bir kinayedir. "dilediğiniz yerden" ifadesi, nasıl isterseniz demektir. kelimesi nereden isterseniz değil nasıl isterseniz anlamına gelir. Çünkü kelimesi "nasıl" anlamında kullanılmaktadır. Nadiren karşılaşılabilecek durumlar haricinde "nereden" anlamında kullanılmaz. Her iki anlamda da kullanılacağını varsaysak bile; "tarlanızdır." ifadesi burada, "nereden" anlamına değil "nasıl" anlamına ait bir karinedir. Bu karine iki yerde birden gelmektedir. "Kadınlarınız sizin için bir tarladır" ifadesi, ekin anlamına geldiği ve ekin yerinden gelinmesi hususunda yeterlidir. Ancak yaklaşma konusunu anlatırken "onlara dilediğiniz yerden varın”, ifadesi kullanılmamış, tam tersine, (ekin) kelimesi kullanılarak şöyle denilmiştir: "O halde tarlanıza dilediğiniz yerden varın." Ayette; her türlü ihtimali ortadan kaldırmak ve tekid için "kadınlara dilediğiniz yerden varın" ifadesi kullanılmamıştır. Adeta Allahu Teâla şöyle demektedir: Ekin yerinden yaklaşmak kaydıyla kadınlara dilediğiniz şekilde yaklaşmanızda size bir günah yoktur. "O halde tarlanıza varın." ifadesi cinsel organdan yaklaşma hususunda kesin bir nasstır. Diğer taraftan bu ayetin nüzul sebebini oluşturan kadınlara nasıl yaklaşılması gerektiği yönündeki soru da buna delalet etmektedir. Süfyan b. Said es-Sevri'den: Muhammed b. el-Münkedir Cabir b. Abudullah'ın şöyle dediğini haber veriyor: "Yahudiler; kim karısı ile arkası dönmüş bir halde cinsi münasebette bulunursa çocuk şaşı olur, derlerdi. Bunun üzerine; "Kadınlarınız sizin için bir tarladır. O halde tarlanıza dilediğiniz yerden varın." * ayeti nazil oldu. "Bir hadiste ibni Cüreyc, Rasulullah (sav)'in: "Fercden (cinsel organdan) olduktan sonra önden ve arkadan." dediğini rivayet eder. Bu nedenledir ki; "Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın." ayeti, Allah'ın emrettiği yerin dışından onlara varmanın haram olduğuna delalet eder. "Kadınlarınız sizin için bir tarladır." ayeti, Allah'ın yaklaşılmasını emrettiği yeri yani cinsel organı açıklayan bir ifadedir. Bunlara ilave olarak nikah ve evlilikle ilgili ayetler de buna delalet etmektedir. Bunların tamamı kadına dübüründen yaklaşmanın haram olduğuna delalet etmektedir. Öte yandan kadınla dübüründen ilişki kurmanın haram olduğuna açıkça delalet eden birçok hadis vardır.

Huzeyme b. Sabit'ten:

Rasulullah (sav) erkeğin karısıyla dübüründen temasta bulunmasını yasakladı.” *

İbni Abbas'tan: Rasulullah (sav) şöyle dedi:

"Allah Teâla bir kadınla ya da bir ekekle dübüründen temasta bulunan kimseye (kıyamet günü) rahmet nazarıyla bakmaz.” *

Amr b. Şuayb babasından onun da dedesinden rivayet ettiğine göre Rasulullah (sav) şöyle demiştir:

"Karısına dübüründen temasta bulunan kimse küçük livata yapmış olur.” *

Ali b. Talk'dan Rasulullah (sav) şöyle dedi:

"Kadınlara dübüründen temasta bulunmayın. Şüphesiz ki Allah hakkı söylemekten (açıklamaktan) utanmaz." *

Bu hadisi ayrıca Ahmed İbni Hanbel, Ebu Muaviye'den rivayet etmekte ve şöyle demektedir: Bize Abdürrezzak anlattı, Ma'mer Süheyl b. Ebu Salih'ten, el-Haris'ten, Muhlid'den o da Ebu Hüreyre'den nakletti:

"Şüphesiz ki Allah, karısına dübüründen temas kuran kimseye (kıyamet günü rahmet) nazarıyla bakmaz.” *

Yine Ahmed'den: Bize Affan, Vüheyb, Sehl Haris b. Muhalled'den onun da Ebu Hüreyre'den rivayet ettiği bir hadiste Rasulullah (sav) şöyle dedi:

"Şüphesiz ki Allah, karısı ile dübüründen cima yapan adama (kıyamet günü) bakmaz." *

Bu hadislerin tümü kadınlara dübüründen temas etmenin haram olduğu hususunda delildirler. Dolayısıyla erkeğin karısına dübüründen temas kurması haramdır. Ancak şeriat bunun için ceza olarak belli bir ceza koymadığından dolayı bu hususta verilecek olan ceza had cezaları kapsamında değerlendirilemez. Tazir cezaları kapsamına girer. Bu nedenle imam ya da hakimin bu fiili işleyen kimseye caydırıcı ve acıtıcı bir ceza vermesi gerekir. Çünkü ceza her ne kadar tazir cezası olsa da caydırıcı ve acı verici olması lazımdır. Evla olan bu hususun hakimin takdirine bırakılmasıdır.

Abdurrahman Malıkı
İslam Hukukunda Ceza


321 yorum

zina

hocam bı arkadasım var ıcerken onda duydum aglıor kahroluyur hayatı mahfolmus durumda saclarına 20 yasında olmasına ragmen beyazlar dusmus dusunmekten cok onceden hıc bılmeden dunyanın ne oldugunu olmeyı bılmedıgınden mı yanı hıc bısıyı bılmezken ıste aklı tam degıldı kucuk yaslarda olmus bu olaylar . kendı kardeslerınede surtunmemı pıslık mı ıste yapmıs bı kac kısıye dahada yapmıs ve cok pısman ve hergun dusunmekten yatamıormus hergece aklına tuaf tuaf seyler gelıomus sımdı bu sıralarda dıyor rahatım namaza basladı ıckı fılan hepsı tovbe etmıs gonlu rahat ama aklına gelıor yınede tamamen sılınmedı vıcdanen rahatsızmıs rahatta uyuyu ama bu aralar dıger tarafta cezamı nasıl cekecem dıyıp dıyıp duruyur kımseyle paylasmadı bu yasına kadar kndı ıcınde yasamıs ıcerken kndı kaybettı o sıra duydum bunları yardım edermısınız bende ona gore ona bı yardım edeyım hayatı duzelsın hocam gunahı tovbesı nasıl olunur ?

05.05.2014 - Zehirliok Ziyaretçisi

Cinsel İlişki

Ben bir kızı çok seviyorum.Onunla ilişkiye girdim.Fakat kız ergenliğe girmemiş durumda.Yaptığım zinamıdır?Zina olmasa da günahı ne kadardır.Lütfen yardımcı olun.!

31.08.2013 - Zehirliok Ziyaretçisi

Nikahsız .....!

OLarak karşı cinsle yapılan her türlü gayri ahlaki davranış zinadır... Zina etmisşin.. .tevbe et... Uzak dur bu işlerden.. Vicdan azabı çekmeyip ağlayamıyorsan.. Yazık snaa Kalbin ölmüş dmektir.Ölümlerin en kötüsü bu... Seviyorum sözüyle şeytanın oyuncağı olma... Zinanın cezası Kuranı Kerimde belii zaten... biraz dini kitaplar oku...

28.10.2013 - Kaside-i Bürde

Re: Cinsel İlişki

ergenliğe dahi girmemiş ki bu tahminen 12-13 yaşında bir kız ÇOCUĞU demek oluyor bunun günahı zinadan çok daha beter olmalı bence. kaldı ki o yaştaki minicik bir kız ÇOCUĞuna nasıl o gözle bakabildin anlamıyorum. Allah (C.C.) affetsin.

24.10.2013 - Zehirliok Ziyaretçisi

CVP:Cinsel İlişki

Zina önden girilen ilişkidir. Arkadan girdiğinizde LİVATA olur. Arkadan girmek zinadan çok daha büyük günahdır. Diğer bir günah ise temiz birini bu işe teşvik edip kirletmenizdir. O kişiyi yoldan çıkarmanın günahı da çok büyüktür

31.08.2013 - bilginize

Tövbe

Arkadaslar böyle bir hatanız olmussa tekrara etmicek sekilde öyle bir tövbe edinki günahlarınız tövbenizin büyüklüğü karşında aglasın.

30.03.2013 - Zehirliok Ziyaretçisi

şimdi arkadan yapmak günah mıdır değil midir ?

bunu hakkında bana kısaca özet gecerseniz sevinirim simdiden tessekkürler

29.03.2013 - Ziyaretci

ters ilişki

erkeğemi kadına mı günah olur ters ilişkiye girildiğinde

05.03.2013 - Zehirliok Ziyaretçisi

CVP:ters ilişki

ikisinede. tabi erkek zorluyor ve kadın için başka çare kalmadı ise erkeğe günah olur

06.03.2013 - çaresiz

Hatasız kul olmaz

ALLAH (c.c) un bazı sevmediği hallerimiz bazı devirlerde serbestti.Mesela içki Kuran-u mucizul beyan da 3 aşamada yasaklanmıştır.Zira yasaklandıktan sonra bile hemen bırakılamamıştır..Şimdi bu cinsel günahlara giren kardeşlerime kafir diyebilecek var mı ? Onlar günahkar oldular kafir değil !!! Şükürler olsun zina yapmayan bir insan olarak bu tür pişmanlık duyan ve hala bile bile o zevke ahiretini satan arkadaşlarıma tavsiye olarak namaz kılmayı ve duasız vakit geçirmemelerini ve sünnet-i seniyyeleri ve kısa zamanda kutsal kitabımızı okumayı öğrenmelerini geçmişte cehalletten kaynaklanan bu halleri yaratan ve yasaklayan ALLAH a sığının ve bağışlanma talebinde bulunun O kullarına çok merhametlidir biricik kardeşlerim...

26.01.2013 - Veli KUTAY

Re: Hatasız kul olmaz

ALLAH(c.c)senden ve bizden razı olsun ne güzel yazmışsın.bende sana katılıyorum insanların hataları günahları kusurları olur.ama önemli olan bunları görüp bir daha yapmamak üzere nasuh bir tövbe yapıp bağışlanma dilemektir.ALLAHTAN dileğim bu tür haramlara düşmemeniz nefsinizin ve şeytanın uşağı olmamanızdır.

23.05.2013 - Zehirliok Ziyaretçisi

hatasız kul olmaza cvp

ya sen ne güzel bir insansın. Allah senden razı olsun. ne güzel bir yaklaşım tarzın var. ümit verici ve merhametli...

05.03.2013 - Zehirliok Ziyaretçisi

Çaresiz kaldım

Esselamualeyküm ben yurtdışında yaşamaktayım ve buranın halkından evli olan bir arkadaşım var islamı yeni yeni tanıyan bi topuluk olunca çok meraklı bana öyle bi soru sordu hiçbir yerde cevabını bulamadım .Türkiyeyede gidemediğim için belli müddet yardım alacak alim kimsem de yok.arkadaşım evli yalnız öğrenci olduğu için şu an da cinsel ilişkiye bile soğuk kalıyorlar ,bu konuyu sordu. kendisine hadisler, ayetleri göstererek delilledim,lakin işin garip tarafı başka garip soruda.kendisi eliyle severken dübüre yaklaşmak ve oynaşmak ile hükmü sordu.bunun yanaşma olamayabileceğini savundu.bana delilleriyle bir hüküm verebilir misiniz? daha araştıracağım lakin sizden bi ön bilgili olayım.Selametle

03.11.2012 - Zehirliok Ziyaretçisi

konu belli

demekki benden temizi yok en az 4 bayan arkadaşım arkadan yapalım dedi terk ettim. ne iyi yapmışım direk cennet.

13.08.2012 - Zehirliok Ziyaretçisi

onu sadece yaradan bilir

evet reddetmekle cok iyi yapmıssın arkadasım ama direk cennetlik olayına girersen onu sadece yaradan bilir....

15.04.2013 - Zehirliok Ziyaretçisi

Konular