Serbest Kürsü

Allah Korkusu Olmadan Olmuyor

Allah Korkusu Olmadan Olmuyor

Günlük bir gazetemizin yurt haberlerini veren sayfasında ayni mevzuda tam dört haber var. Toplum ahlakının nerelere geldiğine ışık tutacak dört haber. Ve hepsi de bir gazetede. Bilmiyorum diğer günlük gazetelerde yayınlanan vakalarla ve basına aksetmeyen olaylarla bir günde ülkemizde ne suçlar cereyan ediyor. Ne gibi ahlaksızlıklar yapılıyor?

Tevessül Meselesi Ve Bu Mesele Hakkın da Teymiyeci Ve Vehhabilerin Hezeyanı

Tevessül İbadet Değildir.

İbn-i Teymiye, tevessülü ibadet (Tapmak) saymış, mü’minlerin tevessülünü müşriklerin tapınmalarına kıyas etmiş. Müşrikler: << Biz putlara, ancak onlar bizi Allah’a yaklaştırsınlar diye tapıyoruz>> Sure-i Zumer diyorlar. Tevessülcüler de: Biz evliyayı ve kabirleri, bizi Allah’a yaklaştırsınlar diye ziyaret ediyor, tevessülde bulunuyoruz>> diyorlar, şirk ile teveesül aynı maksatla yapılan şeylerdir. Öyle ise ikiside küfürdür.> diye fasit kıyas yapıyor.

Bu Anlayış ve Bu Kıyas Son Derece Batıldır.

Aşık olmak günah mı bela mı?

Sual: Aşık olmak günah mı? günah ise insana niçin aşık olma duygusu verilmiş.

El cevap:Aşık olmaya sadece günah manası yüklenemez.Çünkü aşk üçtür aşkı hakiki, aşkı mecazi ve aşkı nefsanidir.

Ümitsizlik, Mutluluğun Tahripçisi, Hayatın Katilidir.

İnsanoğlundan düşmanlarının sıralaması yapılması istenilse bu sıralamada ümitsizlik belki hiç yer bulmayacak,çünkü ümitsizlik düşman olarak görülmez,Aslında insan maddi ve manevi kemalatın önüne kurulmuş en büyük tuzağın ve düşmanın ümitsizlik olduğunun farkında değildir. Halbuki,maddi ve manevi terakiyat ve kemalatın rahmetin,şefkatin manevi iflasın intiharların günahların ,kin adavetin ve ,anarşinin en büyük sebebi ümitsizliktir.

KARDEŞLERİMİZE DUA EDELİM....

Ey Çocuk !

Ey Filistinli çocuk
Senin korkulu bakışlarında
Unuttum yetimlerimi
Sarmıştı küçük bedeninin etrafını çakallar
Uzatmışlardı pençelerini
Ve namlularının ucunda kin
Vuruyorlardı çocukluğunu ve çaresizliğini

Senin korkulu bakışlarında
Parça parça oldu yüreğim
İçime bir ateş düştü bir kor
Sel oldu aktı göz yaşlarım unuttum benliğimi

Senin korkulu bakışlarında
Duruldu sorularım
Gidenlerin gidişini anladım
Kalanlara bir cevap bulamadım

Ey Filistinli çocuk
Asıl korkuyla bakan gözlerin değil

İslamda kız erkek arasındaki arkadaşlık ölçüsü nasıl olmalı?

İslâm dini, yabancı kadın ve erkek ihtilâtını, onların ölçüsüz bir şekilde birbirleriyle haşir neşir olmalarını tasvip etmemiş, pratik hayatta aralarında daima bir mesafe bırakmış ve aralarındaki ilişkilerin belli bir ölçü ve disiplin içerisinde olmasını emretmiştir. Çünkü onların ihtilâtından çeşitli kötülükler, hatta aile ve toplum hayatını çökerten zina gibi büyük günahlar da doğabilir.

İnterneti Müslümanca Kullanmak

Biz Müslümanlar, dünya hayatını asıl varılacak yer olan ahiret hayatının tarlası ve bir imtihan alanı olarak algılarız. Hayatın bizlere verilmiş ve hesabı sorulacak bir emanet olduğu bilincinde alıp-veririz her nefesimizi. Hayatımızın hiçbir an veya alanının alemlerin Rabbi yüce 'ın müdahalesinden bağımsız olmadığını bilir, adımlarımızı ona göre atarız.Biliriz ki, alemlerin Rabbi'nin bizim kulluğumuza hiç ama hiç ihtiyacı yoktur, O'nun hükümlerine tabi olmaya, aparı, dupduru ölçülerine sadık kalmaya, yolunda yürümeye muhtaç olan bizleriz.

İslamda birden fazla evlilik?

Allah-u Teala’ya hamd,Rasulu ve O’nun al’i ve ashabına salat ve selam olsun.(Amin)
Bir gün coğrafya dersindeydik.Hoca nüfus planlaması konusunu işliyodu.ve nüfus planlamasında aşırı doğumların etkili olduğunu söyledi.Bu doğurganlığınsa bilinçsiz aileler tarafından oluştuğunu söyledi.
Ardından hocanın kullandığı cümle ‘Alıyolar 5 tane kadın hepsinden 5 çocuk sonra bu ülke nasıl kalkıncak diyoruz.İşte sebep bu insanlar dinleri öyle istiyor diye çok eşlilik yapması…’

İman Zayıflığı Ve Çözüm Yolları !!!

İmanın zayıflığının alametleri:

> Günah işlemek ve pişman olmamak
> Katı kalpli olmak ve Kur'ân okumak istememek
> İyi ameller için tembel hissetmek (geç namaz kılmak gibi..)
> Sünnetleri terketmek
> Çok farklı ruh hallerine sahip olmak (genelde huzursuz olmak, çabuk üzülmek gibi..)
> Kur'ân'dan âyetler duyunca pek bir şeyler hisstememek (veya meal okuyunca azap ayetlerinde, müjde ayetlerinde hissiz kalmak gibi..)
> Allah'ı hatırlamakta ve tesbih etmekte zorlanmak
> İslamiyet aleyhinde bir şeyler yapıldığında rahatsız olmamak

Bir sorum var !!!

Sanal’da tanışmak, birbirini tanımak ve sonuçta evlenmek olursa, acaba sakınca var mı yok
mu ?

Bu soruya ehil olan hocalarımız net ve açık olarak cevap versin lütfen..herkes yorum yapabilir tabi..

saygı ve sevgimle....................

düşünceler

külün nefsinden ve şeytanda ALLAHA siğinıp yardım istemesi

Tarih Boyunca Kadın

İslamın kadına verdiği değeri daha iyi anlamak için, eski medeniyetlerdeki kadına bakış açısına bakalım.

Eski Yunanlılar'da Kadın

İnsan üzerinde bir yük
Yegane amacı kadın hizmetçi olarak evde hizmet etmek
Kadın pisdir, şeytani varlıklardan biridir
Yasal açıdan bir eşyadır, çarşıda alınıp satılabilinir
Medeni haklardan yoksundur, hürriyeti elinden alımıştır
Miras hakkı yoktur
Erkeğin izni olmadan kadın kendi malını harcama yetkisi yoktur
Boşama yetkisi yalnız erkeğe verilmiştir

Değirmen

Birgece Lala ile beraber karşılıklı oturmuş, el değirmeni ile bulgur öğütüyorduk. Değirmeni çevirmek sırası bana geldi. Ben çevirirken baktım ki Lala’nın gözlerinden yaşlar dökülüyor, ağlıyordu. Sebebini sordum:
“Sen daha çocuksun, anlamazsın” dedi.

Ben ısrar ettim. Sonunda konuşmak zorunda kaldı:

“Bu değirmen, görünüşüyle ne söylüyor, bilir misin?” dedi.

Ben değirmenin konuştuğunu o zamana kadar işitmediğimden, merakla Lala’nın yüzüne baktım.

Ahirzaman Hadisleri

• İnsanların başına bir zaman gelecek ki, onlardan faiz yemeyen kalmayacak, yemese bile tozu onlara bulaşacaktır.

• Birçok kişi, az bir dünyalık karşılığında dinini feda edecek.

• Kazanç, belirli kişiler arasında dolaşacak, dar gelirliler açlık ve sıkıntıya düşecek.

• Kabirler süslenecek ve Kur'an, kazanç getiren bir meta hâline gelecek...

• Fitne her eve girecek ve tecrübesiz gençler başa geçecekler.

• Kur’an’dan bir resim, İslâm'dan bir isim, Müslüman'dan bir cisim kalacak.

ÜZÜLMEZSİNİZ, MAHZUN OLMAZSINIZ...

- Bu değersiz dar-ı dünyaya, yüz vermeyip, ayağımızın altına aldığımızda, dünya kadar yükseleceğimize inandığımızda,

- “Allah u Ekber” diyerek namaza başlarken, gerçek manada dünyayı elimizin tersiyle geriye attığımızda,

- Kıyamımızda dağlar ile, rükûmuzda hayvanat ile, secdemizde nebatat ile namazımızı eda edebildiğimizde, eda ettiğimizi düşündüğümüzde,