Toplumun Yüz Karası Ahlaksız Suikastçılar ve Kadın Düşmanları.

Dini ifsat,
Ahlakı berbat,
Namusu beş para,
Değerleri alaşağı,
Şerefi zelil,
İnsanlığı mahvetmeye çalışan iblisin çağdaş temsilcileri,
Şeytanın yoldaşları ve ahlaksızlık suikastçıları bu emellerini ve arzularını ve gayelerini gerçekleştirip, toplumu dinden, imandan, ahlaktan, insanlıktan ve değerlerden soyutlayıp hayvanlaştırmak için her türlü yöntemi tarzı ve usulü denemekten geri kalmıyorlar.

Bu sinsice, gizlice ve dessasça plan ve projelerinde farklı argümanlar, yollar yöntemler ve sistemler ve ideolojiler ve fikirleri rahatça kullanıyorlar.

Bu dehşetli planlarında kullandıkları ifsat edici materyaller ve aletlerin başında medya ve reklamlar geliyor.

Yayınladıkları filimler, diziler, reklamlar, klipler ve oyunlara kattıkları ekledikleri iliştirdikleri ahlaksızlık içeren öğeler, figürler, görüntüler, söylemler, kareler ve diyaloglar ile izleyicilerin bilinçaltına gizlice fuhuşu, açıklık saçıklığı, ahlaksızlığı, özgürlüğü, fantaziyi, eğlenceyi, gayri meşru hayatı, zinayı ve nikâhsız aşkı yerleştirip emellerine hizmet ediyorlar.

Bu görüntüleri ve kareleri izleyen zavallı toplum ve kesimler ise bu bilinçaltlarına yerleştirilen kavramları yavaş yavaş uygulamaya, hayatlarına tatbik etmeye ve kendilerine hayat tarzı yapmaya başlıyor.

Bu iblisçe ve sinsice uygulanan reklamlar filimler, oyunlar ve diziler ve kliplerin tesiri ile yavaş yavaş insanlarda özellikle kadınlarda ahlaki ve dini değerler, hayâ, edep, namus, şeref ve iffet gerilemeye ve kalp, akıl ve ruhtan çıkıp yok olmaya başlıyor.

Bu alçak ve sinsi yayınlar yüzünden kadınlar ve erkekler kuralsız yasaksız sınırsız ve ihtarsız bir hayatı ve yaşamı benimsemeye başlıyor.

Reklam, film, dizi ve bir sürü ahlaksız yayınların etkisinde kalan ve onları yavaş yavaş benimseyen toplumda zina, fuhuş, yalan, dolan, hile, iffetsizlik, hayâsızlık, fuhuş ve öteki kötü hasletler yayılmaya başlıyor.

Reklam, dizi, film, klipler ve oyunların içerisine yerleştiren, yaz aşkları, yeni aşklar, yeni hayatlar, seviyeli ilişkiler, evlilik aşkı öldürüyor sloganları ile insanlar yavaş yavaş ahlaktan, dinden, imandan, kuraldan, helal haram ve yasaklardan uzaklaştırıldı.

Gayri meşru yollara sevk edilip kanalize edilmeye çalışılırken, ahlaksız dondurma reklamları, şampuan reklamları, ve diğer ürün reklamları ile de de kadınlar çıplaklığa, hayâsızlığa, iffetsizliğe, sadakatsizliğe ve gayri meşru ilişkilere sevk edilmeye çalışıyorlar.

Bu yayınlar toplumda o kadar etkili ve tesirli oluyor ki, maalesef o sinsi, iblis ve alçak yayınların etkisi 7 den 70 ye herkesin üzerinde farklı oranlarda görülüyor.

Bu sinsice ve gizlice dayatılan ve bilinç altına sokulan kendi hayvani yaşam tarzını benimsetme faaliyetleri yüzünden zamanla o benimsetilen hayatı kabul edenler ahlaki değerlere edebe, hayaya, örtüye, islama, kurala ve sınırlara itiraz etmeye başlayıp bir zaman sonra ise çağdaşlık medenilik adına karşı çıkmaya hatta dine değerlere insanlığı kurtarmaya çalışan fikirlere karşı çıkmaya düşmanlık etmeye bile başlıyor.

İnandığı düşünce tarzını zamanla kaybedenler artık yaşadığı gibi inanmaya başlayıp. Yaşadığı hayatın pisliğini, çirkefliğini, kötülüğünü, alçaklığını sorgulamadan yaşama başlıyor.

Bu ahlak sapması din iman sapması ile sokaklar caddeler mekanlar ve ortamlar ahlaksızlık yarışlarının yapıldığı, çıplaklık hayasızlık yarışlarının yapıldığı mekanlara dönüyor.

Peygamberlerin, âlimlerin insanlık için çabalayan ahlak değerleri için çabalayan insanlığı kurtarmaya toplumu adalete, huzura, mutluluğa, rahata, saadete çalışanların söz nasihat fikir ve düşüncelerinden uzaklaşan toplum, ahlaksızlığı yaymaya çalışan toplumu sapık manyak yapmaya çalışanların telkin, fikir, düşünce ve yayınlarına aldanarak onların ardına düşmekle insanlığın değerini yaratılış gayesini ve insanlığı yitirme tehlikesi ile karşı karşıya kalması kaçınılmazdır.

Kendi çıkarları, inancı, menfaati ve habis düşüncelerini yayma mücadelesinde her türlü imkanı kullanan kesimler aslında bu toplumun dostu değil düşmanıdır.

Kadınları reklamlar soyan o kadınları müstehcenlik ile soyup gazetelerinin başköşelerine koyanlar, onun ahlakını annelik yönünü ve insanlık yönünü yok sayanlar kadının dostu değil düşmanıdır.

Moda ile kadını soyan, ahlaksızlaştıran, sömüren bunu reklamlar ile güzelce yapan firmalar kadının dostu değil düşmanıdır.

Kadını ve gençliğe ve değerlere düşmanlık eden hayvanca namussuzca ve kuralsız bir hayatı savununlar insanlığın ve bizlerin dostu değil düşmanıdır.

Kavramlar ile ahlakı bozmaya çalışan, köşe yazarlığı ile toplumu ifsat etmeye çalışan, siyaset, ticaret veya sanat köşelerini tutup insanlığın mahvı için sinsice çalışan bu toplumun dostu değil düşmanıdır.

Bu milletin dinin ahlakının değerlerinin düşmanıdır. Bu toplumun içerisine düşürüldüğü maneviyatsızlık buhranları, cinayetler, suçlar, tecavüzler, tacizler ahlaksızlıklar, cinayetler ve boşanmalar ve sadakatsizlikler ve soygunlar ve hayvanlıklar bu kesimlerin ve iblislerin ve fesatçıların ve alçakların yüzündendir.
Ahlak din İslam değerlerin düşmanları yüzündendir.
Ne iblisçe bir haldir değil mi. Gazetelerinde ve medyalarında çıplaklığı masum insanların kalp, akıl ve fikirlere gece gündüz pompalayacaksın ve o insanların zihinlerini iğfal edip, saf düşüncelerini bozacaksın, çirkin ve süfli arzularını meylini uyandıracaksın sonrada bu şekilde sapıtan insanları gazetende teşhir edip sapık diyeceksin.

Bu insanların sapıtıp bu hale gelmesinin sizlerin yüzünden olduğunu nazara verdirmeyip o insanlara yükleneceksiniz
Bu milletin artık düşmanlarını, hainleri, alçakları, zalimleri, ahlaksızları, iyi tanıması gerekir.

Televizyonlarında kadını soyarak alçaltan, onu milyonların göz ününde sanat adı altında fuhuş yaptıran, gazetelerinde teşhir eden, harama günaha, isyana ahlaksızlığa, sevk eden medya grupları ve reklamlarında çıplaklığı, hayasızlığı, namussuzluğu kullanan ve bunu reklam adı altında yapanlar bu milletin düşmanıdır.

Bu milletin iyiliğini istemeyen, içten içe gizlice milleti, nesli, dini, ahlakı, ifsat etmeye çalışan hainler ve iblisin uşakları ve temsilcileridir.

Bu iblisler ordusuna karşı çıkıp habis planlarını bozmanın en güzel yolu, dini ve ahlaki eğitim ile donanmak, bu firmaların ürünlerini almamak, medyalarına bakmamak, izlememek ve tavır ve tepki koyarak karşı çıkmalıyız ki, bu pislikleri ve bataklıkları çoğaltan sinsice ve gizlice asayişi bozan ve anarşiyi hortlatanların güçleri azalsın ve kötülük yapacak imkânları kalmasın.

Bu güruhlara karşı teyakkuza geçip ahlak, eğitim, din ile tedbir almamız gerekir taa neslimiz, milletimiz, geleceğimiz ve ahiretimiz kurtulsun. vesselam.. Muhammed Şamil KAKÇA