Ahlaksız ve Pornocu Medyanın Sevmediği Kavramlar

Kendisini çağdaş hayatın temsilcisi olarak lanse eden, toplumunu alışkanlıklarını ve ahlaki yapısını kendi inanç, fikir ve görüşleri çerçevesinde değiştirmeye ve şekillendirmeye çalışan, ahlaki zafiyetleri hayatın asıl gayesi ve hedefi olarak göstermeye çalışan, elindeki gücü ve imkanları insanlığın hayrına ve menfaati yerine felaketi ve zararı yolunda kullanmaya çalışan batıl ve bozuk ve kokuşmuş pornocu medya grupları ülkemizin üzerine çöreklenmiş durumda.

Her gün görsel yayınlarını ahlaksız kadınların resimleri, yatığı çirkin ve adi fiilleri ile süsleyen, medenilik, çağdaşlık, moda ve eğlence kılıfları adı altında kadını soyan ve hayasını parçalayan ve çirkin propagandası ile bu çirkef hayatları tatlı güzel neşeli gerekli lezzetli ve mükemmel göstermeye çalışan bu gayri ahlaki medya toplumun en büyük düşmanı ve neslin en büyük tahrip edicisidir.

Elindeki medya gücünü hak yerine batıl için, doğruluk yerine çirkinlikler için, hayır yerine şer için ,insanlık yerine menfaat için kullanan ve zevklerini ve eğlencelerini ve keyfini ilahlaştıran bu ifsat edici ve bozucu medya toplumun başına en büyük beladır.

Gençliği ve kadını kavramlar ve oyunlar ile sinsice bozmaya, ahlaksızlaştırmaya ve mahvetmeye çalışan bu iblis ruhlu, sefahet karakterli ve düzenbaz fikirli medya yediden yetmişe toplumu ahlaki çöküntüye, yayınları ile boşanmalara, kötü alışkanlıklara sevk eden en büyük beladır.

İfsat komitelerinin, islam düşmanlarının, hak ve hukuk bilmezlerin, münafıkların ve kafirlerin silahı olan, yıkıcı propagandalı ve sefahete ve dinsizliğe ve ahlaksızlığa sevk edici politikaları güden bu medya yüz senede Türk toplumunun ahlakını ,nesebini ve dinini mahvetmiştir.

Müslümanlar ise batılı Hristiyan veya Yahudi milletleri hayat, tarz, inanç ve hareket noktasında ayrılmayacak fark edilmeyecek seviyeye getirmiştir.

Bu menhus ve batıl fikirli medya gruplarının en sevmediği kavramlar NAMUS,ŞEREF,MAHREM,İSLAM,AHLAK,İFFET,EDEP VE NAMUS kavramlarıdır.

Bu kavramlardan nefret eden bu hain kesimler bu ahlaki değerleri alaşağı etmek için gece gündüz yedi yirmi dört full time part time çalışmakta toplumu dinden ahlaktan, islamdan değerlerden geleneklerden uzaklaştıracak her türlü dizilere, filmlere ve yayınlara başvurmaktadır.

Alçaklık, hainlik ve namussuzlukta sınır tanımayan bu kesimler bu kavramları duydukları zaman şeytanın ezan sesini duyduğu zaman eşeğin yellenerek kaçtığı gibi bunlarda aynı şekilde bu kavramlara karşı düşmanlık edip eşekler gibi yellenerek bu ahlaki ve dini kavramlardan batıla, pisliğe, sefahate, hayvanlığa ve alçaklığa doğru kaçmaktadırlar.

Bu alçak güruh ve kesimler isterler ki kadın iffetsiz olsun,
istediği kişi ile düşüp kalksın,
gençlik her türlü pisliği zevk diye tatsın,
her türlü ahlaki kuralları yıksın,
kadınlar ortalık malı olsun,
bir kocaya bağılı olmasın,
açık saçık gezip iffetini ve hayasını yırtsın,
erkeklerin gönüllerini hoplatsın,
gayri meşru veletler doğursun,
soyunsun cümle aleme görünsün,
onların mezesi olsun.
haya, ahlak, edep, namus, şeref, bekaret, iffet kavramları olmasın, bu kavramlara sığınmasın.

İstiyorlar ki kadın zevklerini tatmin etsin, oyuncakları olsun, maskara olsun, soyu sopu olmasın, köle olsun, porno veya seks yıldızı olup gönüllerini eğlendirsin, medyasında anadan üryan pozlar versin, gönüllerini hoş edip eğlendirsin.

O alçaklar böyle bir hayat ,ortam, zemin, şartlar istediği için kendi hevalarına ve nefislerine göre bir düzen ve yaşam istedikleri için İslami kavramlardan hayattan, ortamdan ve zeminden nefret edip düşmanlık ederler.

Hayvani bir hayatı özleyip benimseyip isterler. İnsanı insan edecek şeref onur haysiyet insanlık değer kıymet kazandıracak kavramları yaşamları hayatları istemezler.

Bu alçak güruhlara karşı hayatı imanı,ahlakı,dini,iffeti,kadın,şerefi,onuru,değerleri,gelenekleri ve şerefi korumak için bunların medyasını ,kanallarını, yayınlarını ve pis oyunlarını ve filmlerini kendisine Müslümanım diyen çoluk veya çocuğunu düşünen eşini namuslu isteyen ve huzur adalet ferahlık refah ve sükunet ve saadet isteyen her kesin terk etmesi ve bakmaması gerekir. Bunlar doğruyu söyler, bunlar hizmet ediyor, bunlar güzel yayınlar yapıyor yanılgılarına düşmemesi gerekir.

Dışarıda ki toplumun geldiği noktaya vicdanla, insafla, İslam nazarı, ahlaki değerler kıstası ile bakanlar görürler ki iffetten, ahlaktan, hayadan, namustan, şereften, değerlerden ve dinden bu milleti bu kadar ancak bu alçak medya uzaklaştırabilirdi.

Sistemi ve düzeni yönetenler istedikleri kadar okullarda eğitim ve öğretim versinler, Değerler eğitimi versinler. İstedikleri kadar edebiyat yapsınlar. Bu hain ve alçak ve ahlaksız ve bozuk medya düzelmedikçe ve ortadan kalkmadıkça toplum düzelmeyecektir.

Bu kadar tahribat ve yıkıcılığı küçük tamirler ile düzeltemeyeceklerdir. Sivrisinekler ile uğraşmak yerine bataklık kurutulmadıkça bu sivrisinekler ahlaki değerlerimizin kanını, dini ve İslami ve değerlerimizin kanını emmeye devam edeceklerdir. Vesselam. Muhammed Şamil KAKÇA


Konular