Tahkik

DUA İLE ALAY EDEN KIZ!

 • tahkik

Bazı kesimlerde inşallah, maşallah, Allah’ın izniyle gibi dua söylemlerine karşı bir hazımsızlık tahammülsüzlük olduğunu görüyoruz. Bu düşmanlık, hazımsızlık onların inançsızlığından mı yoksa gafil olmalarından mı gelir bilemiyoruz.

Bütün dünyayı kasıp kavuran ve sekiz milyar insanı tedirgin edip teyakkuza geçiren ve her geçen gün ölü sayısı artan ve dünya ekonomilerini çökerten ve dünyanın süper güçlerinin bile çaresiz kaldığı bir virüs belasının başımızdan gitmesi için dua edelim diyen CUMHURBAŞKANI ile istihza edip alay eden bir bayan çıktı sosyal medyada..

EŞCİNSELE SAYGI DUYAN MÜNAFIK BEYLER, CEHENNEME KADAR YOLUNUZ VAR.

 • tahkik

EŞCİNSELE SAYGI DUYAN MÜNEKKİT ÖKÜZLER, GARAZKÂR EFENDİLER, MÖSYÖ İNATLAR, ZULÜM AĞALAR ,MÜNAFIK BEYLER, CEHENNEME KADAR YOLUNUZ VAR.

Kur’an’ı kerim Lut kavminin yaptığı eşcinselliği lanetliyor ve onların bu yaptığı işten dolayı helak edildiklerini söylüyor.

Peygamberin bir hadiste ümmetim için korktuğum en kötü şey lut kavminin yaptığı pislik olan livataya düşmeleridir diyor.

Âlimler Allah ın gayretullahına dokunup yaratılışa iftira olduğu için eşcinselliğe lanetlik bir fiildir diyor.

İnsanlığın vicdanı yaratılışa ve fıtrata zıt bir eylemdir diyor,

Aşk Denilen Sahtekâr

 • tahkik

İnsana verilen duygular, hissiyatlar, latifeler, hasseler, kuvveler ve en önemlisi kalbi onu kainatla; kainatta her şey ile alakadar etmektedir. Bu alakadarlıkların amacı muhabbet edip sevdiği eşyanın ve nimetlerin sanatçısını, sahibini, yapanı ve ihsan edeni bulması içindir. Yani sevgi, muhabbet, aşk ve duyguların mecrasını ilahi sevgiliye çevirmesidir. Onun rızası dahilinde onun razı olduğu tarz ve şekilde sevmesini istediği şeyleri sevmesidir.

Tek Çarenin Dua Etmek Olduğu Zaman Dilimleri

 • tahkik

Öyle zaman dilimlerimiz olur ki o anda yapacak hiçbir şeyimiz olmaz. Öyle zaman dilimlerimiz olur ki, bizi bu halden Allahtan başkası kurtaramaz deriz.Öyle zaman dilimlerimiz olur ki, bütün sebepler sukut eder, bütün görünen kudretler ve güçler aciz kalır.Bütün güvendiğimiz kesimler gruplar ve iktidarlar devre dışı kalır. Bize Allahtan başkası yardım edemez deriz. Bazen bir koma hali olur doktorlar tek ümidimiz dua etmek ve Allah der. Bazen Bir hastalık gelir bütün doktorlar aciz kalıp tek ümidimiz tek çare Allah der.

Kafirlerin Sıfatı Müslümanların Baş Tacı Oldu

 • tahkik

Sıdk ve doğruluk, Kuranın emri olduğu gibi peygamber efendimizin en bariz sıfatı ve büyük İslam alimlerinin şiara, vicdanın sesi ve İslam’ın usul esasıdır. Bu esaslar üzerine tevhit inancı olan İslamiyet kurulmuştur. Tevhit inancı Kuranın bir davası olduğu gibi peygamberimiz dahi tevhit olan sıdk doğruluk için mücadele etmiş yeri gelmiş bu uğurda savaşmıştır.

Üniversite Gençliği ve İçine Düştüğü Gizli Nikah Çıkmazları

 • tahkik

Gençliğin içerisine düştüğü yada düşürüldüğü tehlikeler ve çıkmazlar sayılmayacak kadar çoktur.Uyuşturucu ,aklo,zina,kumar,fuhuş,fanatiklik ve terör bu çıkmazlardan olduğu gibi gizli nikah da içerisine düştüğü çıkmazlardan birisidir. Gizli nikâh akdi ile gençlik güya flörtü bir nevi hafifletip meşru bir zemine oturmaya çalışarak, dinen ve vicdanen rahatlamaya çalışmaktadır..Gençliğin içerisine düştüğü bu çıkmaz hali bazen dibi olmayan deniz,karası olmayan okyanus ,sonu olmayan çukur ve çıkışı olmayan sokak gibidir.

Muta Nikahı Zina ve Fuhuşu Mübah Kılma Kılıfıdır

 • tahkik

Muta nikahı helaldir aksini söyleyen cahildir diyen insanlar ve kesimler her halde islam tarihi,akadi,tefsir ilmi,muhaddisliği,kelam ilmi ve mantık ilmi ve kuran bilgisi hadsiz olduğu için ve bu noktalarda bir çok icazet aldığı için mi böyle iddialı konuşuyor.bu ilimleri gerçi alanların asla böyle hezeyanları gerzeleri ve saçmalıkları ve ahmaklıkları olmaz. Çünkü bu kadar ilim sahibi olan insan kuran, sünnet, kıyas, icma, denilen dört temel üzerine hükümleri kuracağı için böyle saçmalıklar yumağına düşmez. Hezeyanlar savurarak muta nikâhını savunmaz.

Çıkar ve Menfaat İcabı Dua Etmek

 • tahkik

Dua, insan için bir ganimet, bir istimdad edici, bir istinat noktası, işleri kolaylaştırıcı, zorlukları aştırıcı olması cihetiyle rahmet olduğu gibi kemalatı, fazileti, ahreti, imanı, ahlakı takviye etmek ve ebedi saadeti kazandırmak noktasında da bir ibadet ve kulluk şuurudur. Hem dünyevi noktalarda hem uhrevi noktalarda insan için büyük bir rahmet kapısı, kurtuluş vesilesi ve saadet anahtarı olan duayı çokça etmeli, duanın kazandıracağı neticeleri çokça talep etmeliyiz.

Hayatımıza Renk, Eğlence ve Lezzet Katan Şeylerin Gerçek Mahiyeti

 • tahkik

Hayatımıza lezzet, zevk, keyif ve mutluluk ve güzellik katan her şey aslında iki hikmete bakar. Birincisi insanoğlunun almış olduğu ve alacağı bütün keyif, lezzet ve zevkler daha büyük, güzel, kalıcı ve daimi olan lezzetlere iştiha uyandırmak ve o kalıcı baki lezzetleri talep edecek fiil ve hareketlere yönlendirerek kalıcı lezzetleri kazanmak ve elde etmek için gayret ve çaba göstermesi içindir. Bu lezzetler ise ahrette cennette vaat edilen lezzetlerdir.

Nikahsız Bütün Seviyeli İlişkiler ve Fırtınalı Aşklar Zinadır

 • tahkik

İslam,toplumun ,ailenin ve hayatın selameti için nikahsız olan bütün ilişkileri haram kılıp, men etmiştir.İslamın aksine bir hayat tarzını toplumda yaymaya çalışan kesimler ise nikahsız ilişkileri normal ,gerekli ve güzel olarak gösterip adını seviyeli ilişki, fırtınalı aşk olarak topluma lanse etmektedir.Toplumu saptırma ,bozma ve iffetleri parçalama mantığı güden bu zihniyetin her gazete köşesine ,magazin dergisine ve tv lere koyduğu bu yaşam tarzınını akıllara ruhlara fikirlere hayatlara empoze etmeye çalışarak toplumu toplu bir felakete sürükleme zihniyeti düşman kadar iblis kadar alçaklık

Büyük Günahlar,Yanlışlar ve Hatalar Küçüklerin Toplamıdır

 • tahkik

Büyük yanlışlar küçük yanlışların toplamıdır. Bütün büyük hatalar küçük hataların toplamıdır. Bütün büyük kusurlar küçük kusurların toplamıdır, Bütün büyük günahlar küçük günahların toplamıdır. Bütün büyük zinalar küçüklerin toplamıdır. Küçük damlalar büyür selleri, küçük yağmurlar büyük sağanakları, küçük rüzgârlar büyük kasırgaları netice verir. Hep küçük gördüğümüz basit gördüğümüz ne olur dediğimiz bir kereler binler defalara döner. Bir kereler milyonlara ulaşır.