Yaz Geldi Çıplaklık Karnavalı ve Hayâsızlık Festivali Başladı....

Yaz ayı gelince şeytanların işlerinin açıldığı ve en çok sevindikleri aylardır. Müslümanlar bu ayları Allahın esmai ilahiyesinin tezahür ettiği ve rabbani sanatlarının ve nimetlerinin ziyadeleştiği aylar olması açısından severken, yazın verdiği hararet ve gaflet sonucu ahlaktan hayadan ve edepten soyunan kadınların Müslüman erkekleri göz zinasına sevk etmeye sebep olması sebebiyle sevmediği aylardır.

Fasık, ahlaksız ve iffetsiz erkekler için yaz ayları kadınların soyunup açıldığı haya perdelerini parçalaması sonucu o fasık erkeklere göz banyosu yaptırdığı aylar olsa da; Mümin erkekler için ise” Mümin erkeklere söyleyin gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar. Ferçlerini korusunlar. Ayetinin sorumluluğunu taşımaya çalıştıkları aylardır.

Gözün zinası bakmaktır hadisinin hükmü gereği Müslüman erkekler gözünü kendisine haram olan bayanlardan çekmeye çalışırken, ahlaksız ve hayasız bayanlar yaz aylarında modanın ve batıl çağdaş hayatının telkinleri sonucu açıldıkça açılıyor. Bu açılmalar ve saçılmalar ile kendilerini fasık olan gönüllere ve gözlere peşkeş çekerken Müslüman erkeğin ise imanına ve maneviyatına zarar veriyorlar.

O hayasız bayanlar yazın hararetiyle her gün farklı süslere, şekillere, çıplak hallere girip erkeklerin gönüllerini avlamaya ve onların kalplerine ve akıllarını zehirlemeye çalışırken, Gözünü haramdan korumaya çalışan, gönlünü ve imanını korumaya çalışan Müslüman gençlerin ise imanlarına çıplak bacaklarıyla saldırıp onları yaralıyorlar. Bir kısmını ise öldürüp fıska atıyorlar.

Müslüman iffetli ve namuslu gençlik için yaz ayları o kadar çirkin. Kötü ve ızdıraplı bir hale gelmiş ki, çıplaklık karnavalına dönen sokaklar yüzünden, hayasızlık festivaline dönen çarşılar yüzünden erkekler çarşılara ve sokaklara çıkamaz oldu. Kazandığı üç beş sevabı o göz zinası ile tüketmemek için evlerine hapis oldular. Müslüman erkeklere sokakları dar ettiler.

Yaz gelmesiyle başlayan çıplaklık karnavalları ve hayasızlık festivalleri, göz zinası bayramının kapılarını sonuna kadar açtı. Göz zinaları yüzünden gönüller kararacak, zinalar artacak, sapıklıklar çoğalacak, tacizler revaç bulacak. Sokaklar cıbıl cıbıl ve cıvıl cıvıl olacak. Birileri için bacak bayramları olsa da müslümanlar için yazları zehir olacak.Çünkü Duygular ve uzuvlar haramlara yönelecek,haramlara meyledecek,haramlara kayacak.Rabbinden belki gaflet başlayacak.

Allahın kendisi için takdir ettiği tesettürü beğenmeyip çıplaklığını normal gören Haya fukarası, moda kölesi ve edep yoksunu bayanlar ‘Ne yapalım yaz ayı sıcak ay mecbur açılıp saçılıyoruz..Güzelliklerimizi niye gizleyelim.Özgürlüğüme kimse karışamaz.İstediğim gibi giyinirim diyebilirler.Ama şu hakikati bilsinler ki,cehennem buradan daha sıcak olacaktır.Burada özgürce gezenler orada ebedi sonsuz hapsi ebedi denilen yalnız olarak kalacaklardır.Kimse bana karışamaz diyerek erkeklerin gönüllerini avlayan,gözlerini bozan,imanlarına zarar veren,duygularını geren,şehvetlerini azdıranlara bir gün ölüm ve ecel gelip karışacak onu alıp götürecek.Allahın tesettür emrini umursamadan onun verdiği bedeni kendi malı gibi kullananlar ve istediği gibi giyinenler belki cehennemin zemheri soğuğunda istediği gibi giyinecekler.

Çıplak gezmeyi, hayasız dolaşmayı, edep ve haya yerlerini teşhir etmeyi özgürlük, moda, çağdaşlık, rahatlık, ve medenilik olarak görenler Ahir zamanın büyük alimi Bediüzzaman Hazretlerinin çıplak bacaklı ve hayasız kadınların. Şeytanın kumandasına verilmiş fırkaların en dehşetlisi olduğundan haberleri olmayandır. Ehli imana bıçaklı çıplak bacaklarıyla saldıran orduların içerisinde olduklarından haberleri yoktur. Maddi alemde şaşalı güzellik sahibi, gönü avlayıcı giyimli, süslü püslü ve dikkat çekici görünen bayanlar manevi alemde işte şeytanın kumandasında onun emriyle açılıp saçılıp çıplak bacaklarıyla erkeklere saldıran birer asker konumundalar.

Allahın edep, iffet ve hayâ ordusunda olup Hz Meryemlerin safında yer olmak varken, çıplaklık ve hayâsızlıkla şeytanın safında ve ordusunda olmak ne kadar kötü bir tercihtir. Hayâ imanın yarısıdır. Hadisiyle imanını hayâ ile güzelleştirmek varken, Hayâsı olmayanın imanı olmaz. Hadisiyle imanını hayâsızlıkla çirkinleştirmek ve bozmak ne kadar akılsızlık ve insafsızlıktır. Vesselam.17/04/2012/Tahkik.Org
  • tahkik
  • 7.165

Konular