Dünya Çıplaklar Kampına Döndü

Temelinde sömürü ve tüketim olan kapitalizm bu zamanda en çok kadınları istismar etmektedir. Kadına bu zamanda biçtiği tek değer bedeni nispetinden olduğu için bütün faaliyetlerini onun üzerinden sürdürmekte, bütün sanayilerini kadın odaklı hale çevirmektedir. Adeta kadının fıtratına bakılmaksızın hayatın bütün alanlarında kullanmak çabası ve gayreti içerisine girmiştir. Aklı ve merhameti ile hayatı tesis edip onu hayatın manevi mimarı yapmak yerine cazibesi ve duygusallığını suistimal ederek onu bütün sömürülerin ve tüketimin kölesi haline getirmiştir.Nerede bir ürün sergileniyorsa orada kadının cazibesi ve bedeni mutlak vardır.Nerede bir eğlence varsa orada kadının cazibesi var.Nerede bir sanatsal icraat varsa orada sömürülen kadınlar vardır.Nerede ödül almış bir film varsa içerisinde soyundurulan bir kaç kadın vardır.Nerede bir ürün ve teknoloji tanıtımı varsa orada bir kadın bedeni vardır.Nerede bir protesto varsa orada soyundurulup bağırtılan bir kaç kadın var.Nerede hayır için para toplayan bir firma ya da dernek varsa orada çıplak pozlar verdirilen bir kaç kadın vardır.Nerede bir faaliyet varsa orada bir kadın bedeni, şehveti, cazibesi var.Adeta dünya çıplaklar kampına çevrilmiş durumda.Gözünüzü hayatın hangi alanına çevirseniz vitrinlerde, reklamlarda, biblolarda, afişlerde, çarşılarda ve kataloglarda ürün üzerlerinde mutlaka soyulmuş, hayaları yırtılmış, iffetleri parçalanmış kadınlar karşınıza çıkacak.Kadının bedeni sanat, sinema, tiyatro, futbol, eğlence, internet, görsel medya, moda ve kozmetikle çıplaklar kampına çevrilmiş durumda.Çıplağı olmayan dergi, gazete, televizyon, reklam yok.Hatta İslami olduğunu söyleyen firmalar bile reklamlarında kadınların bedenlerini sömürüyorlar.Ürünlerinde onun cazibesini tepe tepe kullanıyorlar.Böyle yapmak haram mı helal mi bakmıyorlar.

Zahirde kadına para, kariyer, şöhret ve makam kazandırıyormuş gibi görünen bu durum hakikatte onu aşağılamaktan onu sömürmekten ve ahiretini mahvetmekten başka bir şey değildir.Nice zavallı kadınlar vardır ki, gençliğin sarhoşluğuyla, güzelliği ve medyanın gazıyla ve şehvet haramilerinin vaatleri karşılığı gençlik zamanı, bedeni soyulmuş ve şöhret edilmiş ama bedeni pörsüyüp ve güzelliği gidince bir kenara atılmıştır.Ömrünün son günlerini sahipsiz ve hamisiz kaldığı için ve kimseler alıp kendisine eş yapmadığı için ortada kalarak sefalette geçirmiştir.

Çıplaklar kampına çevrilen şu dünyada iyiyi, güzeli, faydalı olan şeyleri insanlara sunarken kadınların bedenleri, fizikleri, cazibeleri olmadan onu ön planda tutmadan yapılamaz mı.İlla her şeye kadının cazibesi ve soyundurulmuş bedenin katılması mı gerekir.Hayır için, sanat için, ticaret için, eğitim için kadını soymak onu aşağılamaktan başka nedir.Onun çıplak bedeni olmazsa hayır, iyilik ve kemalatlar olmayacak mı.Onu soyunmaya, açılmaya ve saçılmaya teşvik ederek, onun soyunarak değer bulacağına endeksleyerek ve ahlaksızlaştırarak mı insanlığa faydalı olunacaktır.Allah kadını yüceltmek ve hak ettiği değerini ona kazandırmak için ona tesettürü, ilmi, hayayı, edebi ve merhameti tavsiye ederken sefih medeniyetin onu alçaltmak için ona biçtiği çıplak zillet elbisesi karşısında tercihini dünyalık ve aşağılık bir hayattan yana kullanması nasıl bir akıl ve fikirdir. Sefih medeniyetin ve zalim insanların ona biçtiği elbisenin, cehennemin ateş elbisesi olduğunu hala görmüyor mu ki aldanıyor.Küçük basit dünyalık menfaatler ve şöhret için hayasını, edebini, şerefini, değerini aşağıların aşağısına düşürüyor.Görmeyen, bilmeyen, işitmeyenler için ayeti kerime “Onlar işitmezler, görmezler ve bilmezler” diyor.Bilmeyen, görmeyen ve işitmeyenin gözünü, aklını ve kulağını ecel tokadı açmadan uyanmaları gerekir.Çünkü öyle bir aldanış, kandırılış, aldatılış ve günaha çekiliş içerisindedir ki kadın, maddi ve manevi kaybı tasavvur edilmeyecek kadar büyüktür.Vesselam.Muhammed Şamil KAFKASYALI
  • tahkik
  • 4.937

Konular