Rahmet Peygamberinin Merhametsiz Ümmeti...

Alemlere rahmet olarak gönderilen şefkat ve merhamet timsali peygamber efendimizin iki dünya saadetini temin edecek olan kuran ve sünnetine yüz çeviren ve batının dinsizlik ve cazibedar oyuncakları, uyutucu hevasatları ve fanteziler üzerine kurduğu medeniyetini benimseyen ve hedefine rızayı ilahi yerine menfaatleri, hayat düsturunu yardımlaşma ve dayanışma yerine çarpışma ve mücadeleyi koyan bu asrın Müslümanları batının sefih medeniyeti uğrunda bütün manevi değerlerini yitirdiler. İnsanlığın saadetini cazibedar oyuncaklarla oynamakta, uyutucu hevasatla ve oyalayıcı fantezilerle oyalanmakta olduğu davası yüzünden toplumları ayakta tutan merhamet, şefkat, hürmet, yardımlaşma ve dayanışma vb gibi sosyal ve içtimai hayatın değerlerini yok ettiler. Bu ahlaki erozyon yüzünden toplumda merhametsizlik ve zulüm yaygınlaştı.
Kadınların namuslarının hiçe sayılarak erkeklere satılması ve erkeklerinde o kadınların namuslarını hiçe sayarak onları kirletmesi bu merhametsizliğin eseridir.
15 yaşındaki kız çocukların yüzlerce erkeklere satılması ve o erkeklerin babası yaşındaki kızlara acımaması o toplumun nasıl merhametsiz bir hale geldiğinin eseridir.
Toplumdaki cinayetlerin artması, kızların annelerini öldürmesi ve gözünü kırmadan vahşice insanların birbirini basit şeyler uğrunda katletmeleri merhametsizliğin boyutunun ulaştığı noktayı gösteriyor..
Hırsızlıkların artması, kimsenin malının garantisi olmaması insanların nasıl merhamet duygusunu kaybettiğinin göstergesidir.
Müslüman kimliği taşıyan insanların içki satması, uyuşturucu satması ve insanları zehirlemesi toplumun nasıl merhametsizleştiğini göstergesidir.
Kadınların kozmetik, moda ve ucuz iş gücüyle sömürülmesi toplumun nasıl merhamet duygularını yitirdiğini ve kadınları nasıl aşağıladıklarını gösteriyor.
Kadınların şiddete maruz kalmaları, öldürülmeleri nasıl toplumun merhamet duygularını tükettiğini gösteriyor.
İnsanların küçük dünyevi lezzetler uğrunda gözünü kırpmadan insanları katletmesi, ticaret uğrunda insanları kandırıp aldatması, ticari kazanç uğrunda insanları zehirleyecek gıdalar üretip insanların hayatlarının tehlikeye atılması toplumun nasıl merhamet duygularının köreldiğini gösteriyor
Sanat adı altında kadınların porno, müstehcenlik ve fuhuşa sürüklenmesi fuhuş yaşının 9’ lara kadar düşmesi toplumun nasıl merhametsizleştiğini gösteriyor.
Terör, anarşi ve cinayetlerin her geçen gün artması, şiddettin tırmanışa geçmesi toplumun nasıl merhamet duygularını yok edildiğini gösteriyor.
Toplumdaki merhametin, hürmetin, yardımlaşma ve dayanışmanın ortadan kalkması, zalimlerin artması, çocukların haylazlıkta, gençlerin sarhoşlukta, zalimlerin ise zulümde ileri gitmesi hep şefkat peygamberinin nebevi düsturları olan sünnetini terk etmenin ve onun güzel ahlakına yüz çevirip beşeri ve dinsiz etiketli, sefahet ve eğlence menşeli bir medeniyeti kabul etmesi yüzündendir.23 sene gibi kısa bir sürede merhametten, şefkatten mahrum, vahşi, bedevi ve aynı zamanda taasup ve geleneklerine bağlı, gözünü kırpmadan adam öldüren hatta kız çocuklarını diri diri toprağa gömen bir kavmi kısa sürede öteki milletlere diplomat, muallim ve ahlaken en yüksek seviyeye getirip artık karıncayı bile incitmeyecek bir millet yapan bir peygamberin nurani ve ilahi sünnetini terk etmesi yüzündendir. Kuran ve sünnetin, dinin ve islamın emniyet, saadet ve selamet düsturlarının ortadan kaldırılıp serkeş ve sarhoş ruhların din kaydı altından çıkarılıp başıboş bırakılması yüzündendir.
Allah ve Peygamberine itaat ediniz ki, size de merhamet edilsin,” ayeti ve peygamberin merhamet edilmeyene merhamet edilmez hadisi vb gibi ilahi ve nebevi ihtarlara uyulup kuran ve sünnet odaklı bir hayat yaşandığı zaman merhamet ve şefkat toplumu meydana gelecektir. Yoksa sosyal ve içtimai hayattan merhamet duygularının kırıntıları da ortadan kalkacak zalim ve canavarlara rahmet okutturacak bir toplum meydana gelecek. Toplumun namusu, şerefi, ırzı, aklı ve nesli yok olup gidecek. Her gün ciltlere sığmayacak cinayet, tecavüz ve hırsız vakaları meydana gelecek. Geldiğini medyada görüyoruz. Kanı donduran cinayetler, Vahşet veren katliamlar, gaddar hırsızlıklar, cani ve sapık haberleri ile güne başlıyoruz. Öyle bir hale gelecek ki, artık insanlar için ölmek zilletle yaşamaktan daha hayırlı olacaktır. Belki Rahmet peygamberinin merhametsiz ve yüzkarası ümmetinden olma bedbahtlığına maruz kalınacaktır.Bu şer,bida ve dalaletlerin dehşetinden kurtulmanın yegane çaresi Rahmet peygamberinin rahmet ve hikmet dolu sünnetine sarılmak ve gösterdiği yoldan gitmektir.Vesselam.
  • tahkik
  • 5.120

Konular