Kör Termitlerin Muhteşem Gökdelenleri

Bazı hayvan türleri çok ince hesaplar ve akılcı tasarımlarla, bir mühendis gibi yaşayacakları mekânı inşa edebilecek bilgiye sahiptirler.

Bu hayvanlardan biri ve en ilginçlerinden olanı termitlerdir. Görünüş olarak karıncalara çok benzeyen termitler, topraktan yaptıkları 6 metre boyu, 12 metre eni olan dev yuvalarında yaşarlar. İşin en enteresan kısmı ise, kendi boyutlarına göre kıyaslarsak gökdelen boyutundaki bu yapıları inşa eden termitlerin kör olmasıdır.

Yuvalarını yaparken, salyalarını toprakla karıştırarak elde ettikleri harcı kullanırlar. Bu harçla yaptıkları gökdelenlerin duvarları kalın ve serttir. Dışarıdaki sıcak havayı içeri geçirmeyen bu kalın duvarlar arasında, havanın çevrimini sağlayan koridorlar vardır. Gözenekler havayı devamlı olarak filtre eder.

Ortalama boyutlarda olan bir termit yuvası sakinlerinin günlük ihtiyaç duyduğu hava, 1500 litredir. Şayet bu hava direkt olarak yuvanın içine alınırsa, içerde oluşacak sıcaklık termitler için tehlike oluşturur. Bu küçücük kör canlılar sanki bu durumu biliyormuşçasına bunun tedbirini almışlardır.

Aşırı ısınmaya karşı yuvanın zeminine nemli mahzenler yaparlar. Hatta Büyük Sahra gibi çöl ortamında bulunan termitler, çölün zemininden 40 metre aşağı bir su kanalı kazarlar. Bu kanal sayesinde yuvanın üst kısımlarına ulaşan nem, kalın duvarlarla muhafaza edilir ve uygun yaşam koşulları sağlanmış olur.

Yuva içindeki sıcaklık kontrolü de bu küçücük hayvanlar tarafından önceden hesap edilir. Yuvanın yüzeyine yapılmış küçük kanallardan içeri giren hava, yuvanın en üst kısmında bulunan hole ulaşır; burada böceklerin bedenleriyle temas ederek ısınır ve yükselir. Basit bir sistemle koloni işçilerinin denetimi sayesinde yuva içindeki hava dolaşımı hallolmuş olur.

Termit yuvalarına dışarıdan bakıldığında, su baskınlarına karşın eğimli yapısı ve su olukları oldukça dikkat çekicidir.

Bütün bu karmaşık yapıyı, bir milimetreküpten daha küçük bir beyne sahip olan ve etrafını göremeyen kör canlıların tesadüfen yapabilmesi elbette mümkün değildir. Böyle bir yapıyı inşa ederken pek çok termit arasında sağlanan bu uyum da tesadüf ürünü değildir. Bütün canlıları denetleyen, ilmi ile kuşatan âlemlerin Rabbi olan Allah, termitleri bu muhteşem sistemlerle yaratmış ve bizleri de büyüklüğüne şahit kılmıştır.

"Ben gerçekten, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. O'nun, alnından yakalayıp-denetlemediği hiçbir canlı yoktur. Muhakkak benim Rabbim, dosdoğru bir yol üzerinedir (dosdoğru yolda olanı korumaktadır.)" (Hud Suresi, 56)
  • I.Akin
  • 3.803

Konular