Başörtüsüyle özgürleşmek ne demektir ?

Sual: Başörtüsüyle özgürleşmek ne demektir. Bu çağrı ve telkinlerden maksat nedir. Başörtüsü ile özgürleşmenin sınırları ne olmadır.

Cevap: İslam kadının tesettürle haya perdesini takmasını ister ki ta rezil ve adi heveslerin ayakları altında iffetleri, namusları, şerefleri zillet çekmesin. Sömürü ve şiddet mağduru ,ahlaksızlığın menşe ve hayasızlığın baş tacı olmasınlar.Tesettürün taşıdığı bu ve daha nice manaları tesettürün bir cüzi olan başörtüsü tek başına taşımaktan yoksundur.Bunu bilen odaklar ve bizim gafil kapitalist zihniyetli müslümanlar bir nevi tesettürü sadece başörtüsüne indirgeyerek sadece başörtüsünü tesettürün şekli ve ölçüsü olarak lanse etmişler.Tesettürün bir nevi tamamlayıcısı olan başörtüsünü ön plana tutarak özgürlüğü başörtüsü ile eşleştirmişlerdir. Başörtüsü özgürlüğün simgesi olarak gösterilmeye çalışılmıştır.Halbuki Müslüman bayanın örtüyle özgürleşmesinden asıl maksat tesettürü ile kendini pis rezil nefis sahiplerinin gözlerinden sakındırıp ve tanınıp eziyet görmesine mani olacak bir örtüye bürünmesidir..Tesettürle korunup korkmadan sıkılmadan işlerini görmesidir.Tesettürü ile kozmetiğin Ahlaksız ve hayasız modanın ve erkeklerin beğenisinin kölesi olmaktan kurtulup sadece evinin ve eşinin sevdiği ve özeli olmasıdır.Bu tarz ve model ile bir kadın ancak özgürleşebilir.Yoksa şimdiki tesettür anlayışı olan sadece saçının üç kılını kapatıp bütün cazibesini açacak, saçacak, satacak, yağmalatacak, harama sevk edip saptıracak giyimle tesettür olmaz.Ancak fitne fücur olur.

Bugün başörtüsü özgürlüktür çığırtkanlığı yapan safsatacıların telkinleri sonucu tesettür sadece saça farz kılınıp başa mahkum edilen bir hale gelmiştir.Sanki sadece başörtüsü saç için farz kılınmış mantığına getirilmiş.Başörtüsü özgürlüktür diyerek kadınların edep, haya, iffet, namus anlayışın sınırları haramlara bulaşacak kadar genişletmiştir..Başörtülü bir kadın başı kapalı olduktan sonra hiç bir sanatsal, siyasi, iktisadi, içtimai hayattan geri kalması için bir engel yoktur.Telkinleri ile zıvanadan çıkarılmıştır.Özgür kızlar ve kadınlar çığırtkanlıkları ile başörtülü kadınların din, iman, iffet ve edepleri çalınmaya, moda ile daraltılmaya başlanmıştır.
Adına İslami denilen kanallarda erkeklerle karşılıklı kiki kaka yapmak yada program sunmak başörtüsüyle özgürleşmek olmuş..
Adına İslami banka denilen yerlerde kafalarına bir bez parçasını bağlayıp altlarını rezalet bir şekle soktukları ve ön saflarda istihdam ettikleri bayanları serseri ,adi, alçak, fasık, dinsiz insanlara hizmetçi kılmanın adı başörtüsüyle özgürleşmek olmuş..
Başörtülü ve bacakları açık bayanların market ve mağazalarda hacı simsarları eliyle sömürülmesinin adı başörtüsüyle özgürleşmek Olmuş..
Kendisine bakışı bile haram olan erkeklerle hiçbir zaruret olmadığı halde bir araya gelip karşılıklı kikiri kakariki yaparak programlar sunmak sevgili ,değerli iltifatları yapmak başörtüsüyle özgürleşmek olmuş..
Kuranın İslami hayatını değil hevaların islamını yayan İslami radyolarda kendisine mahrem olan erkeklerle allı ballı sohbetler etmek başörtüsüyle özgürleşmek olmuş..
Erkeklerle yeşil flörtler ederek kara zinalara bürünmek özgürlüğü başörtüsüyle özgürleşmek olmuş.
İslami kanallarda muhabir olup kadınlarla değil erkeklerle röportajlar yapmanın adı başörtüsüyle özgürleşmek olmuş.
Rezil ve pis konserlere,diskoteklere ve sahtekar İslami kanallara gidip düşük belli kot pantolonlarıyla ve sıkma başlarıyla batıl şarkılara, karga nidalarına göbekler atmak başörtüsüyle özgürleşmek oluyormuş.
Başörtülü olduktan sonra istediğin her haltı yiyebilirsin,başörtüsüyle özgürsün,başörtüsü her işte dilediğini yapmana engel olmaz. Telkinlerine maruz kalan ve gaza gelen kadın ve kızlar yuvalarından uçurulmuş haya, iffet, duyguları gerilemiş fıtratına ters olarak hayatın her alanındaki işlerde sömürülmeye başlanmıştır.Dini hassasiyetleri silik hale getirilmiştir.Dünyevileştirilmiş,seküler hayatın içerisinde ahiretten uzaklaştırılmaya başlanmıştır.Evet onlar başörtüsüyle bedenlerini özgürleştirip tesettürden soyutlandılar.Ama başörtüsü ile özgürleşirken farkında olmadan islami modanın,helal kozmetiğin ve ahlaksız ve kafir kadınların gizli taklitçisi ve özenticisi oldular.Onlar başörtüsüyle hayalarını,iffetlerini ,edeplerini, namuslarını ,özgürleştirip genişlettiler.Onlar islami moda ile özgür köleler oldular.Onlar başörtüleriyle helal ve haram kavramlarının içlerini boşalttılar.Onlar başörtüsüyle özgürleşme uğruna dışarının cazibesine kapılıp evlerinden ve çocuklarından oldular.Başörtüsüyle özgürleşin diyen gafiller o özgürlük meraklısı kadınları başörtüsü maskarası yaptılar.Tesettürü bacağından, bedeninden çekip aldılar.Yerine daracık blue jeanları ,streç bluzları ,yarım tunikleri ,bütün edeplerini ortaya saçan kumaş pantolonları ve renkli ve alımlı eşarpları verdiler.İmanı ve hayayı ve edebini bedeninden çıkarıp sinsice çaldılar.İmanı ve ahlakını kalbinden söküp aldılar.

İşte başörtüsüyle özgürleşmek dedikleri safsata aileyi ,islami ,ahlakı ,kadını ifsat etmek tesettürü sinsice ortadan kaldırıp başörtüsüne hapsetmek amacı taşımaktadır.Bu ifsatçılar ve gafillerin yağına en çok bal sürenlerin başında ise islamı kanal adıyla rezillikler icra edenler geliyor.bu islamın yahudisi olan kanalların boy boy, afiş afiş verdikleri cazibeli fitne ve fücur saçan boyalı ve süslü başörtülü bayan reklamları ile özgürlük fitnesi dalga dalga yayılıyor.Cerbeze akıllı muhterem ,mualla ve mübarek makamlara oturtulan bazı hocaların tesettürde estetik olmalı hezeyanları ise tesettürün özgürleştirilmesine büyük katkı sağlamıştır.Halbuki,İlim, takva, vera ,hikmet ve hakikat sahibi insanlar basiret ve ferasetleri sayesinde söyledikleri sözlerinin ucunun nereye varacağını ve ne şekilde tezahür edip zarar veya kar vereceğini bilirler.İslam ve kuranın aleyhine olacak yeni fitne ve akımlara kapı açılmasına asla müsaade etmemek için susarlar yada Bediüzzaman Hazretleri gibi hakiki tesettür olan azami derecede zaruret dışında erkeklere görünmemek ve kaçınmak hakikatini savunmuşlardır.Ama tesettürün hakikatini bildiği halde cerbeze yapıp beş hakikatin içerisine bir batılı koyup sandoviçleme ile millete yedirenler ise alim edasıyla zalimce fetvalar ve hezeyanlarla tesettürü türbana çevirtirip sünnet ve kurani ruhunun ölmesine katkı sağlamışlar.Tesettür ayetlerinin hakikatlerini gizleyip tesettüre estetik kattırarak tesettürü teberrüc denilen cahiliye öncesi yarım yamalak örtünme şekli olan ve ayetin men ettiği teberrüce inkılap ettirmişlerdir.Bu hezeyanlarının neticesi olarak Kuranın tesettür emrini demode edecek olan islami modanın çıkmasına zemin hazırlamışlardır. Onlar başörtüsüyle özgürleşin, tesettüre estetik katın derken; oların aksine Üstat Hazretleri ise erkeklerin şehvet iştihasını açan tarzda giyinmekle tesettür olmaz diyor. Onlar kadını ilim ve özgürlük adı altından sokaklara salmaya çalışırken Üstat Hazretleri ise “Beşeri yoldan çıkardınız evinize dönün diyor. Bu ifsadata karşı ,bu düzenin metası ve sömürü aracı olmamanın çaresi evinizde karar kılmanızla olur diyor.Onlara merhamet ederek sıcak ve güvenli yuvalarına davet ediyor.

Başörtüsüyle özgürleşmek sevdasına düşenler bilsinler ki özgürlüğün faturası ve maliyeti kadınlara taciz, tecavüz ,şiddet sömürü,olarak ,bazen de namusu kaybetmek olarak geri dönecektir.Bu Hakikati ispat eden yerlerin başında internetler geliyor.İnternet artık başörtülü rezil bayan kahramanlarla dolu.Medya kareleri başörtülü rezil kahramanlarla doldu taştı.Başörtüsü kadını koruyan bir kalkan değil aksine onun cazibesini artıran,üzerine daha çok nazarların çevrilmesine sebep olan bir hale gelmiştir.Açık bayanlara olan ilgi ve alaka artık başörtülü bayanlara dönmüştür.Kuranın takva elbisesinden soyunup modanın cazibeli elbisesini giyenler kendilerini savunmasız bıraktıkları için başlarına her şey gelebiliyor.Nasıl ki,siperden çıkan vurulur,kaleden çıkan avlanır,zırhını çıkaran yaralanır.Öylede tesettürünü saça hapsedip bedenini açanlar,tesettür siperinden çıkanlar,tesettürün kalesinden uzaklaşanlar şeytanın zehirli oklarıyla yaralanır,tacizlerle avlanır,ve tecavüzlerle vurulur. Hem izzetini hem şerefini hem de değerini yitirir.
  • tahkik
  • 8.877

2 yorum

Yaziklar olsun. Bu apacik bir saldiri.

BAŞÖRTÜLÜ KADINLAR KINANIYOR

Başörtülüler yeterince açık değil diye Kemalistlerin hedefiydi, şimdi yeterince kapalı değil diye dindarların. Başörtülüleri hizaya getirme heveslisi ne çokmuş' diyorsunuz. Bu tavrın nedeni ne?

Nedeni girdiğim her ortamda başörtülü kadınlar için, 'fazla modernleştiler, çok oluyorlar artık' tavrıyla karşılaşmam. Yüksek gelirlisinden düşük ücretlisine, doktorundan işçisine, her sınıftan mütedeyyin erkek Kur'an-ı Kerim'den bir ayete tutunuyor, o ayetin teviliyle başörtülü kadınlara vuruyor. Tamamının tesettürü gerektiği gibi taşıdığı iddiasında değilim. Ama bu konu, modernizm karşısında erkek-kadın tüm Müslümanların değişimiyle birlikte ele alınmadığında sadece kadını hedef alır hale geliyor. İslam'ın tek göstereninin başörtüsü olduğunu varsaymanın, laikçileri ne tür önlemler almaya ittiğini gördük. Şimdi aynı refleksi dindar kesim veriyor, tek farkla ki başörtülü kadınlar giyimlerinden ötürü yasaklanmıyor ama kınanıyor. Rahatsızlık verme noktasında iki eylem arasında sadece derece farkı var. Bu tutum, başörtüsünü Kur'an'ın emirlerinden bir emri olmaktan çıkarıyor, gerekenden çok kutsallaştırıyor. O zaman da 'Madem bu kadar kutsaldı, 28 Şubat'taki üniversite eylemlerinde kutsalınıza destek vermek yerine niye kaçacak delik aradınız?' sorusu ortaya çıkıyor.

- Başını örtüp dar kıyafet giyen kadınlar için 'sözde tesettürlü' yorumu yapılıyor...

Başını örten ama dar giyen kadınlar da var, başını örtüp tesettüre uygun giyinen de. Ama namaz kılıp zina yapan, Hac'ca gidip işçinin hakkını vermeyen dindar erkekler de var. Hepsini tartışalım. Sadece birini almanız haksızlık ve bütünü görmenin önüne geçiyor. Kaldı ki, başını örten ama dar kıyafetler giyen kadınları günaha sevkeden şey, büyük ölçüde genelgeçer beğeni kıstasları ve moda sektörü. İnsan nefsi olan bir varlık, bu yer de bir sınav alanı. Modern hayat, dayattıkları, doğasında süslenmek olan kadının sınavını daha da zorlaştırıyor. Ama sadece kadınların günahlarını tartışmak İslam'ın tek temsilcisi kadınlarmış gibi davranmak anlamına geliyor ve erkeklerin elini rahatlatıyor. İslam, 'kadınlarınızı ortamlarda dilinize dolayın, kendinizi asla sigaya çekmeyin' diyor da bizim mi haberimiz yok?

16.12.2011 - Diall

tedettür

çok mükemmel yorumlar..yaşadığımız dünya ne hale geldi.ve bizlerde göz yumup yaşıyoruz çağın gereği diyoruz cahilce gerçekleri göremeden sanki gözlerimize kat kat perdeler çekilmiş göremioruz..geçenlerde şöyle bi yazı okumuştum.insanı düşündürüyor.lütfen sizde düşünün..Peygamber efendimizin evimize misafir olduğunu düşünelim hangi gazeteyi saklayacağız hangi resimleri saklamaya çalışağız evlermizdeki ya peki televizyonlar onları ne yapacağız hiç düşndünüzmü?yada kendinizi düşünün Peygamberimizin karşısına hanig kıyafetlerle çıkardınız??

20.07.2010 - sabiha

Konular