Zina ve Yanlış Bilinenler

Diyanet’in sitesinde yer alan ‘flörtün zina olduğu’ görüşünü ilahiyatçı ve bazı İslamcı yazarlara sorduk. Flört ‘zinaya giden hareket olarak’ değerlendirildi. Bazılarına göre kusurlu hareketler arasında şunlar var:?El ele tutuşmak, kapalı yerde baş başa kalmak...

İSTANBUL - Bir kadınla bir erkek beraber sinemaya gidebilir mi, alışverişe çıkabilir mi, yolculuk yapabilir mi, aynı işyerinde çalışabilir mi? Erkek kadının beline sarılırsa, yanağından veya dudağından öpserse... Bunlar zina mıdır, günah mıdır?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın internet sitesinde ‘flörtün zina olarak değerlendirildiğini’ ortaya çıkaran Radikal’in haberinden sonra bu soruları İlahiyat profesörlerine, İslamcı yazarlara sorduk. Yanıtlara göre sonuç şöyle: Birbirine dokunarak kurulan ilişki, cinsellik içeren görüşme ve hareketler zina değil. Ancak zinaya giden hareketler. Bu hareketler sonunda işin zinaya gitmeyeceğini kimse bilemez. Kusurlu hareketler şunlar:?Kadın ve erkek aynı ortamda olabilir ama kadın bu sırada şuh gülme ve cinsel içerikli hareketler yapamaz. Baş başa yemek ve sinema da ‘günah’ olmasa bile zinayla sonuçlanabilir. Özetle flörte İslam sıcak bakmıyor.

Alo Fetva: Dokunmak yok

İstanbul Müftülüğü Alo Fetva Hattı: “Bir kadınla bir erkek arasında nikâh yoksa, baba, kardeş gibi birinci derece akrabalık yoksa sosyal hayattaki beraberliğinde getirilen ölçüler var. Kadın bakışlarına, yürümesine, sesine dikkat etmeli... Mesela şuh kahkahalar atamaz bir kadın dışarıda. Cinselliğini ortaya koyacak yatak odasındaki muhabbetteki muhabbet tarzında bir bakış, ses, eda sunamaz. Yasaktır yani, haramdır. Bunlar zina değildir ancak zinaya götüren şeylerdir. Bir de dokunma konusu var. İslam’a göre yabancı kadın ve erkek birbirine dokunamaz. Normalde bir kadınla bir erkeğin gerekmedikçe birbirlerine ten teması yapmamaları görüşünü savunuyoruz.
Çünkü biz bunun hangi niyetle, nereye kadar ne olacağını bilemediğimiz için, bu çok keskin bir tedbirdir. Bir kadınla bir erkeğin birbirine dokunmadıkça beraber yolculuk yapması, sinemaya gitmesinin mahzuru yok. Ancak bir insan, birine bakıyorsa, şuh bir şekilde konuşuyorsa, dokunuyorsa, öpüyorsa, bunun beşinci ayı zinadır yani. Ayet’i Kerime der ki, ‘Zinaya götüren şeylerden sakının.” Flört kavramının içine A’dan Z’ye bir sürü şey konabilir. Flört adı altında kadın ve erkeğin serbestçe “Bugün seni beğendim, yarın seni terk ederim” ya da “Ben şununla çıkıyorum” gibi bir anlayış İslam’a terstir. Bunun varacağı yer zinadır.
Oraya da ulaştıktan sonra yapacak hiçbir şey yoktur artık.”

‘Kıra bayıra baş başa gidilmez’
İslamcı yazar Emine Şenlikoğlu: “Bir kadınla bir erkek sinemaya birlikte niye gider ki? Gitmesi her şeyden önce iftiraya uğramasına sebebiyet verir. Bir işiniz için gidebilirsiniz, ama eğlence olsun diyeyse, bizim inancımıza göre gidemez. Giderlerse çok namussuz olurlar denemez, caiz olmayan hata, bir tavır denir. Bu günah sayılır, zina değil ama ona açılan bir yol olabilir, olmayabilir de. Yolculuk yapmak, markette yan yana gelmek tabii ki günah da, zina da değil. Ama flört meselesi.. Yıpratıcı... Dejenerasyona çok müsait. Nikâhsız el ele tutuşmak haramdır. Dudaktan, yanaktan öpmek de günahtır. Zinaya girmez. Ama günahtır. Zinaya kapı açar, tehlikedir. Yasaktır tam olarak. Evlenme niyetleri varsa, kadın da yetişkinse topluluk içinde bir yerde yemek yiyebilirler. Evlilik meselesini konuşmak için. Lokanta halka açık bir yer. Niyetin de evlilik niyeti olması lazım. Ama kıra bayıra baş başa gidemezler. Sarılma da zinaya açılan kapılardır. Bir kadınla bir erkek yalnız ortamda çalışamaz. Fıkıhta diyor ki “Ülfet oluşturacak kadar kadınla erkek baş başa aynı yerde oturamaz, çalışamaz”. Ama beş on dakikalık işi düştü, yazıhaneye uğradıysa, eşi dost ahbap olarak uğradıysa kapıları açık bırakmak gerekir.”

Yeni cevaplar bulmak lazım

Ankara Üniverisitesi İlahiyat Fakültesi’nden emekli öğretim üyesi Prof. Beyza Bilgin: “Bu tarz yasaklamalar, İslam’ın 1400 yıl önceki, haremlik - selamlık esaslarına dayanan kitap ve görüşlere göre getirilmiş cevaplardır. Şimdiki zamanda geçerli değildir. Bugün, erkek arkadaşlarımızla beraber topluluklarda ve toplantılarda bulunmakta, beraber çalışmaktayız. Bu ortamda aklımızdan böyle şeyler geçmez bile. Haremlik-selamlık dönemi ölçüsüne göre bu eylemler (erkeklerle beraber sinemaya gitmek, birlikte çalışmak, seyahat etmek, dokunmak, sarılmak, öpüşmek) yanlıştır. Ancak şimdi geçerli değildir. Yeni cevaplar bulmaya çalışmalıyız.”

‘Göz zinası uydurmadır’

İlahiyatçı Prof. Zekeriya Beyaz: “Zina nikâhsız bay ve bayanın fiilen cinsi ilişkide bulunmasıdır, tam anlamıyla cinsel ilişkide bulunmasıdır. Onun dışındaki farklı tutumların hiçbirisi zina değildir. ‘Zina’ dediğiniz zaman, onun hukuki sonuçları var. Onun dışında, filan bayanla filan bay yan yana oturmuş, sinemaya gitmiş, hiçbirisi haşa zina değildir, ilgisi yoktur. Göz zinası, el ayak zinası gibi laflar, bu türlü hadisler de uydurmadır, bizde yeri yoktur. Peygamberimizden 300 sene sonra ortaya çıkmış sözlerdir, ayrıca da bu ifadeler kavram kargaşasıdır. Nasıl ki gözle, kulakla yemek yemek mümkün değilse, yemek ağızla ve elle tutulup yenirse, zina deyince de anlamı malum fiildir. Göz ile yemek yemek nasıl mümkün değilse göz ile kulak ile zina da mümkün değildir. (Bayanla erkeğin uzun süre kapalı yerde kalmasıyla ilgili) Bunlar bundan beş-altı yüz yıl önceki hocaların yorumlarıdır. Kuran değildir. Bugün işyerinde bir bayla bir bayan beş saat aynı odada oturup çalışır, kimse de buna anormal bir laf edemez.

‘Flört, cinsi fayda temin yaklaşımı’

Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Mustafa Uzunpostalcı: “Ayrı cinslerin birbirinden faydalabilmesini helal kılan tek yol gösterilmiş. Bu da nikâh. Nikâh olmadan beraber olmaları, cinsel ilişkide bulunmaları caiz değildir ve zinadır. Zina kendiliğinden meydana gelmez. Ön fiilleri, karşılıklı söz, okşama, dokunmalar... Zinaya götürme durumu olur. Zina haramdır. Buna götüren yollar da haram olur. Birinin diğerine dokunması durumu, nikâh üzerine anlaşmışlarsa, birbirlerini tanımaları gerekiyorsa, el ele tutuşmalarında sakınca görmeyenler de var, sakınca görenler de var. Bu flört, evlenecek iki kişinin birbilerini beğenmelerinin ötesinde denemeye ulaşan fiil. nikâhsız yaklaşımların, fiil haline dönüşmesi ya da ramak kalması caiz değildir. Flört cinsi faydaları da temin etme yaklaşımı. Nişanlanmak isteyen iki cinsin sinemaya gitmeleri gibi flörtü değerlendirmek yanlış. Birkaç kişinin bir arada çalışması caiz ama flört etmesi, iş konuşması dışında davranışa götürecek hareketler caiz değil.

‘Küçük günah’
Hukuk Profesörü Hüseyin Hatemi: “El ele tutuşma, öpme, bunların hiçbiri hukuken zina sayılmaz. İslam hukukunda zina denince evli olmasa bile evlilik dışı ilişkiye giren zina yapmış denir. Zinaya yol açılmasın diye el ele tutuşmak gibi davranışların hoş görülmediği söylenmiştir. Ama bunlar ufak günahtır. Kapalı, başkalarının giremeyeceği bir yerde bir arada bulunmamak şartıyla işyerinde, salonda bir arada çalışma ne zinadır ne küçük günah sayılır. Kadının toplumdan çekilmesi, toplumda eşcinselliğin artmasına yol açar.”

Kadın ve yanlış
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Davut Yaylalı: “Beraber gezmek, markete gitmek, bunlar zina değil. Evlenmek maksatlıysa bu teşvik de edilmiş, birbirlerini tanımaları açısından, oturmaları, konuşmaları, gezmeleri. Ama dokunma şeklinde, öpüşme şeklinde olursa bunlar günah. Zina ayrı. Zina aralarında nikâh bağı olmayanların karşı cinsler cinsel ilişkide bulunmaları. Kadın yanlış yapmadığı sürece çalışmalar, gezmeler tozmalar dinen yasak değil.”
  • tovbekar38
  • 7.774

Konular