KADININ DIŞARI ÇIKABİLECEĞİ DURUMLAR:

Ulema şu yedi yere kadınların çıkması hususunda cevaz vermişler, kendilerine gitmeleri haram olan (çalgılı, kadın-erkek karışık düğünler gibi) yerlere gitmelerine kocaları izin verdiği takdirde her ikisinin de günahkar olacağını beyan etmişlerdir;

1-Kadının hasta ebeveynlerini ziyareti,
2-Onlardan birini taziye etmek için çıkması,
3-Mahrem olan akrabalarını taziye ve ziyaretleri,
4-Kadının doktor, ebe veya ölü yıkayıcısı olması halinde,
5-Başkasında hakkı olup çıkmadan alamaması halinde,
6-Erkek bir mahremiyle farz olan hacca gitmesinde,
7-Kendisine dini bir mesele lazım olup, en güvenilir bir alime sormak için çıkabilir.

Muhammed Rebhami Rıyadun Nasıhin(s.146) Kadızade Ahmed Cevheretül Behiyye(s.221) Hadımi Berika(5/72) İsmail Çetin Ölçüler(s.76)

Kadının evinin balkonundan bir şey almak için dahi dış elbise (çarşaf veya pardösü) giymeden çıkması haramdır...

(Faruk Beşer/ Hanımlara Özel Fetvalar(1/82) )

Zamanın ucubelerindendir; belden daraltmalı, rengarenk, hatta yarım pardösüler, süslü, çiçekli, yaldızlı eşarplar dış elbisesi olarak giyilmekte, pantolon giyen, makyaj yapan, elini yüzünü açtığı yetmezmiş gibi dış elbise de giymeyen, yırtmaçlı etek giyen, peruk takarak çalışan ve kendilerinin bütün bunlarla tesettürlü olduğunu zanneden bayanlar var. Vallahi bunların hepsi Kur'an'daki ve hadislerdeki tesettür emrine muhalif şeylerdir. Ne olur ey Müslümanlar! Siz bari Allah'tan korkun! Namazlarınız bile kabul olmaz, lanete müstahak olursunuz! Kendi tercihiniz ile şeytanın tuzağı haline gelmeyiniz! Şu hadisi şeriflere dikkat buyrunuz;

"Başlarını deve hörgücü gibi yapan kadınları gördüğünüzde onlara hiçbir namazlarının kabul olmayacağını bildiriniz.

(Taberani(22/370) Mecmauz Zevaid(5/137) Ramuzül Ehadis(no;627) Kenzul Ummal(45065) Fethul Kebir(1080) Camius Sagir(644) Feyzul Kadir(1/361) İbni Hacer El İsabe(7/206))

Ebu Bekr İbnul Arabi bu hadis hakkında dedi ki; başlarını deve hörgücü yapmak kavlinde kastedilen; görenin onları saç zannedeceği şeylerle başlarını büyütmelerinden kinayedir. Bu ise haramdır. Namazlarının kabul edilmeme sebebi, erkeklere benzeme, israf, kibir ve başka günahlar gibi gazab ve laneti icab ettiren bir oluşundandır. Bu, peygamberlik alametlerinden biri olup, gaybden bir haberdir.

(Münavi Feydul Kadir(1/361))

İbnül Arabi'nin izahını destekleyen diğer bir hadiste; Ümmetimin sonunda bir takım kadınlar olur ki, onlar tıpkı erkekler gibi eğerlerin üzerine binerler(arabalar?) ve mescidlerin kapılarının yanında bineklerinden inerler. Onlar elbiselidir ama hakikatte çıplaktırlar. Onların başları üzerinde zayıf develerin hörgücü gibi şey bulunur. Onlara lanet ediniz, çünkü onlar mel'un kadınlardır. Buyrulmuştur.

(Ahmed(2/223) Taberani Evsat(9/131) Taberani Sağir(2/257) İbni Hibban(Mevariduz Zaman-1/351) Berika (5/346) Dümeyri Hayatül Hayevan(s.133) Ramuzül Ehadis(3764))

Berika müellifi Hadımi hazretleri, bu hadisin şerhinde şunları kaydediyor; o kadınlar, salınarak yürür ve erkeklerin kalplerini, gösterdikleri ziynetleriyle, güzel kokularıyla kendilerine meylettirirler. başlarının zayıf bir deve hörgücüne benzetilmesinin sebebi; başlarına giydikleri şey, sıfatta onun misli olur. Nitekim zamanımızın kadınlarının ekserisinde bu görülür. Onlar başlarını başörtüsü ve şapkalarla büyütürler, hatta devenin hörgücüne benzer. Veya onun manası; başlarını kaldırmakla erkeklere bakarlar ve erkekler için olan şehvet onlara meyleder. Onlar mel'undur, çünkü laneti icab eden ve Allah Teala tarafından tard edilmeyi icab eden şeyle muttasıflardır...

Berika(5/347)
  • arif
  • 4.840

Konular