Erkek Cinsel Organları

Erkeğin cinsel organları şunlardır:
Penis, er bezleri, prostat, tohum hücresi kanalları, seminal kesesi.
Penis (Erkek Cinsellik Organı):
Testislerin üst tarafında yer alan erkek cinsiyet organları kadınlarınkine göre daha görünür bir konumda oluşmuştur. Bu nedenle kadınlar, erkeğin cinsel organlarını kendilerinin cinsellik organlarını kavrayışından, daha kolayca keşfeder.
Penis normalde erkeğin önünde sarkık, küçülerek yuvasına çekilmiş konumda duran bir cinsel organdır. Uç bölüm giderek bir topaç biçiminde incelir. Erkeğin uyarılmasıyla içine kan dolar penis hem sertleşir, kalınlaşır, hem de uzar. Aşağıdan yukarıya ucu karnın önüne gelecek şekilde bir durum alır. Böylece dikleşme (ereksiyon) sağlanmış olur. Sertleşme sırasında sidik borusu mesane çıkışını yükselttiğinden, idrar çıkışı olmaz.
Erkek cinsellik organı artık cinsel işlevini yerine getirmeye hazırdır.
Penis Uzunluğu: Her erkeğe göre değişken olan penisin normal uzunluğu 10-16 cm civarındadır. Bunun 3 cm kısası veya 3 cm daha uzunu da anormal sayılmaz.
Dişinin cinsellik organında orgazm olayı, hemen vagina girişinden itibaren başlayacağı için, erkeğin cinsellik organının kısa oluşu özellikle de döllenme açısından önemli bir sorun teşkil etmez.
Boşalma Süresi: Cinsel birleşme, ereksiyon (sertleşmiş) haline gelmiş penisin, vaginaya gidip gelmeleriyle sağlanır ve boşalma ortalama 10 dakika arasında gerçekleşir. Kimi erkekler, bu süreden birkaç dakika daha önce ve kimileri de birkaç dakika fazla zamanda boşalabilirler. Kesin süre olmaz. Kişilere göre değişkendir.
Bazıları üç dakikalık boşalmayı erken boşalma olarak algılamaktadır. Oysa bu süre az bir zaman değildir ve bu kadar sürede boşalmak da erken boşalma olarak tanımlanamaz. Erken boşalma, arzulanandan önce boşamadır.
Boşalmadan sonra uyarma ortadan kalktığında erkek cinsellik organındaki kanlar geri çekileceğinden penis, ereksiyona geçmeden önceki konumuna döner. Bu penis bu konumda 3 cm'ye kadar küçülebilir.
Penis Başı Ve Gövdesi: Süngerimsi bir dokuya sahip olan erkek cinsellik organı (penis) iki bölümde incelenebilir. 1. Baş, 2. Gövde.
Gövde de olçukça duyarlıdır ama asıl duyarlı olan bölüm baş kısmı, özellikle de baş kısmın altında yer alan, adına erkeğin bızırı diyebileceğimiz damarımsı bölümdür. Bu bölüm çok yoğun sinir uçlarından oluştuğu için ufak dokunumlarda tahrik olur.
Penisin büyüklüğü, kişiye, yaşa ve fizyolojik duruma göre değişir. Yetişkinlerde yumuşak durumda, ortalama olarak 6 veya 10 cm uzunluk gösterdiği halde, sertleştiği zaman, 12 veya 15 cm uzunluk gösterebilir.
Tıbbî Açıdan Sünnet: Peniste başı kılıflayan deriye sünnet derisi denir. Bu deri parçası müslümanlarda İslamın gereği olarak basit bir ameliyat ile kesîlir. Sünnet, sağlık bakımından da çok yararlıdır. Sünnet olmamışlarda sünnet derisi ile kamış başı arasında smegna adı verilen bir salgı birikebilir. Bu birikim, mikropların etkisiyle çok acı veren iltihaplara yol açabilir. Ayrıca, sünnet olmuş erkeklerin hemen hiçbirinin penis kanserine yakalanmadıklarını ve sünnetli erkeklerin eşlerinde dölyatağı boynu kanserinin daha az olduğu belgelenmiştir. Bu nedenlerle sünnet Müslüman olmayanlar arasında da özellikle Amerika ve diğer gelişmiş Batı ülkelerinde yaygınlaşmaktadır.
Erkek Çocukların Sünnet Olması:
"Beş şey fıtrattandır; (Bütün peygamberlerin şerîatlerinde yer alan ve uygulanan işlerdendir.)
Bunlar, sünnet olmak, kasıkları traş etmek, bıyıkları kısaltmak, tırnak kesmek ve koltuk altı kıllarını yolmaktır." (Müslim, Taharet, Hn:49. İbni Mace, Hn: 292)
Sünnet Olmanın Zamanı:
Doğumun yedinci gününden ergen oluncaya kadardır. Fakat buluğ (ergenlik) çağına girildiğinde sünnet ettirilmesi vacibtir.
Cinsellik Bakımından Önemi:
Cinsel organı kaplayan deri, salgıladığı yağla fena bir koku neşredebilmekte, ayrıca mikrob barınağı olabildiği için de cinsel rahatsızlıklar meydana getirebilecek mikropların rahme (vagina) intikaline aracı olmaktadır.
Sünnet kabuğu, erkekde erken boşalmaya sebebiyet verirken kadının cinsel heyecanına da engel olmaktadır. Çünkü birleşen organlar arasında etkileşime manidir. Bu sebeble sünnet kabuğunu tabîi duyarlılığı giderici oldukça kalın bir prezervatif olarak tanımlamak mümkündür.
Sünnet, bütün bu sakıncaları giderdiği için erkeği sünnetli eşler de, cinsel bakımdan daha bir uyum ve doyum sağlayabilirler.
Sünnetin Yararı Var mı?
Sünnetin sayısız yararları vardır.
Kimi sünnet derilerindeki darlık ameliyatla giderilemediği taktirde peniste "fimosiz" denilen bir rahatsızlığa yol açıyor. Bu da penis sertleşmesi veya idrar ve menî boşalımı sırasında acı duyulmasına neden oluyor.
Sünnet olmamış erkeklerde penis kanseri riskinin, eşlerindeyse dölyatağı kanseri riskinin yüksek olduğu gerçeklik kazanmıştır.
Sünnet olmamış erkeklerin sünnet derisi altında biriken salgıyı her gün sabunlu suyla yıkamaları gerekiyor.
Estetik açıdan ise, kadınların sünnetli penislerden daha çok hoşlandıkları yapılan istatistikler sonucu ortaya çıkmış bulunuyor.
Sünnetle ilgili tek sorun, ameliyatın yetkili ve becerili olmayan kimseler tarafından, gerekli temizlik ve mikropsuzluk ilkelerine uyulmadan yapıldığında bir takım sakatlıklara neden olmasıdır.
Günümüzde pek çok erkek çocuk, daha doğumundan birkaç ay sonra sünnet edilmektedir. Erken sünnet, çocuğun acıyı fazla duymaması nedeniyle bir takım komplekslere girmeyeceği açısından yararlı görülüyor.


Sünnet İslamda yeri olan önemli geleneklerimizdendir. Erkek çocuk 10-12 yaşlarındayken düğün töreniyle sünnet edilir. Alacağı armağanlar çocuğun duyacağı stresi azaltır.
Delik: Penisin baş kısmının ucunda, sidik yolunun açıldığı bir delik vardır. Bu delikten gerektiği zaman idrar boşalır, orgazm durumlarında da meni atılır.

İdrar Kanalı: İdrar torbasının dibinden penis ucuna kadar uzanan bu yol sperm ve idrarın aktığı kanaldır. Kıvrımlı bir kesite sahip olduğundan penisin sertleşip uzamasıyla kıvrımlar da açılıp idrar yolunu uzatır.
Sfinkter, cinsel ilişki sırasında idrar yolunun baş tarafını tıkayarak idrarın akmasını engeller ve sadece sperm (menî) akaşına izin verir.
Testis (Husye-Yumurtalık): Erkek cinsellik organının bir parçası da penisin altında yer alan ve bir torba içinde bulunan yumurtalardır. Torbaya scrotum, torba içindeki bulunan çift yumurtaya da testis denir.
Testis, döllenmeyi sağlayan spermleri üretir. Buralarda ayda ortalama 3-4 milyar sperm üretilir. Üretilen hücreler boşalım sırasındaki kasılmalarla Urethra'ya gönderilir. Burada prostat bezinden gelen meni sıvısıyla birleşen spermler aynı kasılmalarla dışarı atılır.
Sağlıklı bir erkek her boşalışta ortalama 60 milyon/ml. sperm hücresi çıkarır.
Testis erkeğin döllenme yeteneğinin en önemli organıdır. Bu organın zedeleyici bir kaza geçirmesi, erkeği döllendirme yeteneğinden yoksun bırakabilir.
Testislerin ağırlık ve büyüklükleri kişiden kişiye değişir. Genellikle 20 gram ağırlığında ve 3-3,5 cm çapındadır. Teslislerin içlerinde her birinde 3 veya 4 tohum hücresi kanalı içeren yaklaşık 300 bölmecik bulunur.
Spermlerin testislerden penise taşınması için, bir kanallar ve depolar sistemi vardır. Bu kanallarda devamlı olarak spermler üretilir.
Erkek çocuk, gebelik süresince annesinin dölyatağında gelişirken testisler, böbrekler hizasında ve omurganın iki yanındadır. Bu devirde testisler yavaş yavaş aşağıya inip, kasık kanalı içinden geçerek torbalar içindeki normal yerine iner. Bunlar zamanında yerine inmezlerse, çocukluk yıllarında ameliyatla durumun düzeltilmesi gerekir. Bu ameliyat çocuk 2 yaşında iken yapılmazsa erkek ömür boyu çocuk yapamaz.
Anne-baba daha küçük yaştan itibaren çocuğun torbalarını bastırmadan yoklayarak yumurtaların torba içinde olup olmadığına bakmalıdır. 2 yaşına kadar yumurtalar torbaya inmezse doktora gitmelidir. Yoksa kısır kalırlar.
Testisler cidarlarında (duvarlarında) kas tabakası da bulunan altı tabakalı torbalar içindedir. Soğuk havalarda bu kaslar testisleri yukarı çeker, sıcakta kaslar gevşer ve aşağı sarkar. Bu karmaşık düzenlemeyi gerekli kılan şey, testislerin ancak 35 derece sıcaklıkta sperm üretebilmeleridir.
Her ne kadar erkekte ömrün sonuna kadar sperm imalatı bahis mevzuu ise de, ileri yaşlarda bu imalat azalır. Ağır hastalıklar ve zehirlenmeler, sigara, alkol ve enfeksiyon hastalıkları da imalata olumsuz tesir eder. Kabakulak gibi salgın hastalıkların testis iltihabına yol açması, ileride kısırlık dahil, pekçok probleme zemin hazırlayabilir. Bazı çocuklarda doğumla beraber testisler henüz torbaya inmemiş olabilir. 2 yaşından önce bunların ameliyatla normal yerine indirilmesi gerekir. Çünkü sperm hücreleri, normal vücut sıcaklığında yaşayamazlar. Bu yüzden, torbada onlar için 34.5 C'lik hararete sahip bir ortam hazırlanmıştır. Eğer testisler kasıkta kalıp torbaya inmezse, sperm hücrelerinin ölmesi sebebiyle, çocuklar ileride kısır kalabilirler.
Sperm Kanalları: Meni kanalları, testislerin ürettiği spermleri testisten ve karın boşluğu içinden geçerek penisin köküne kadar götüren yollardır. Her testisten ayrı ayrı birer kanal çıkar. Bunlar karın boşluğuna girdikten sonra idrar kesesinin arka yüzünden dolanarak sağda ve solda bulunan ve birer sperm deposu görevi yapan sperm kesecikleri ile birleşirler. Sperm kanalının sperm kesesi ile birleştikten sonraki kısınma sperm atıcı kanal adı verilir. Bunlar prostatı sağdan ve soldan delerek içine girerler ve ortasından geçen idrar yoluna açılırlar.

Prostat: Prostat sadece erkeklerde bulunan ve özel bir sıvı salgılayan bezdir. Prostat, idrar kesesinin hemen altında ve idrar kesesi ile penisin kökü, yani idrar yolunun başlangıcı arasında bulunur. Görevi özel bir sıvı salgılamaktır. Bu sıvı, testislerden sperm atıcı kanalları ile gelen ve dışarı atılmak için idrar yoluna dökülen ve çok koyu özellikteki meniyi kısmen sulandırır.

Erkeklerde buluğ çağında; penis uzayıp kalınlaşır. Haya torbası ve erkeklik bezleri büyür. Sperm imalatı başlar Kasık kılları çıkmaya başlar. Sonra koltuk altlarında kıllar belirir. Üst dudak üstünde, yanak ve çenede bıyık ve sakal gelişmeye başlar. Cilt değişikliğe uğrar. Yüz daha çok yağlanır ve ergenlik sivilceleri belirmeye başlar. Sesin kalınlaşması ile ergenlik devresi tamamlanır.

24 yorum

bosalma

fitnesste karin bolgemi calistirirken bosaldim.. komik gelebilir ama evet... sebebi ne olabilir?

15.12.2012 - Zehirliok Ziyaretçisi

Testis hissizliği

Testislerim eskiden baskı ve darbeleri daha çok hissedebiliyorken şimdi hissedemiyor. Çocuğumun olamamasından endişeliyim.Ejakülasyonum(fışkırtma) ve tatminim eskiye göre cansız.16yaşındayım.sebebinin aşırı mastürbasyon olabileceğini düşünüyorum.doğru olabilirmi ?birde benim penis başım scrotumuma göre daha aşağıda duruyor. Tertislerimde çoğunlukla sarkmıyor.dik değil yatay duruyor. Bunların nedenleri neler olabilir Lütfen aydinlatirmisınız...bir doktora gitmeme gerek varmı?sağolun...

20.03.2012 - AliBurak

Merhaba benim 16 yawim var

Merhaba benim 16 yawim var ama problem penisimin kûcûk olmasinda.bana yardim edin lûtfen.acaba bir yolunu bilen varmi búyútmeyin.acaba nasil bûyúte bilirim.kimse bu barede bi weyler biliyorsa bana bir cevap yazsin lútfen bekliyicem.tewekkúrler önceden.

10.03.2012 - Nicat

pens Boy

merhaba bn 15 yaşındaym ve penisimin ereksiyon halindeki boyu 14 cm ve kalınlığı tam bilmiyorum ama bnm kuzenm penisinin boyu bnkinde çok az uzn ama bnmkine nazaran çok kalın (yAKLASIK İKİ KATI) benim öğrenmek isteğim benimkide kalınlaşacakmı ve büyüme kaç yaşına kadar sürer ve bu konuda ne yapabilirim? lütfen acil yrdm Not cevabı e maile gönderirseniz sevinirim

06.02.2012 - Ali Deniz

boşalma

gece uyurken üşüyünce boşalıyorum. sebebi ne olabilir hocam

16.12.2011 - istanbul

bosalma

meraba ben 14 yasındayım hala sarılekem gelmedi acaba ilerde bi sorun olurmu .(

12.12.2011 - bosver

CVP:bosalma

hiç sorun olmaz.. zamanı gelince gelir

13.12.2011 - panik yok

hocam size sorum şu

hocam size sorum şu ki.erken boşalma prostat sebebimi. proata balangıcı olan bir hastada organ küçülmesi olurmu.erkeklik organının testis üst taraflarını şimesi erkeklik organının boğulmaya başlaması prostat sebebimidir. ayrıca bu soruların cevapları nasıl verilebilir.

06.12.2011 - hayati ergün

oçşh0çh

benım merak ettıgım sey su bı erkek cocuk kucuk yasta zorla tecavuze ugramıssa ılerde bı kızı sevıp onunla ewlendıkten sonra cınsel ılıskıye gırebılırmı ve cocuk olurmu.yada tam tersı ne olabılır bu konu hakkındakı goruslerınızı en kısa zamanda beklıyorum

20.11.2011 - gececı

benim penisimin baş kısmı

benim penisimin baş kısmı acıyor neden bilmiyorum

11.11.2011 - Ziyaretci1

Penisimde aşağı doğru eğrilik var

Merhaba ben 20 yaşındayım ve benim penisimde aşağı doğru eğrilik var, örnek verecek olursak bir muzdan daha eğri ve karından yani başlangıç kökünden hemen sonra eğriliğin olduğu yer. Ne yapacağımı bilmiyorum ilişkide sorun olurmu acaba daha önce başından böyle bir olay geçmiş olan var mı ? Ameliyat falan gerekiyor mu ve ameliyatta kısalma oluyor mu yardım ederseniz çok mutlu olurum şimdiden teşekkürler :(

02.09.2011 - Tefik

sertlesme

benım sorunum 06/24/2010 tarıhınde iş kazası gecırdım leyen kemıym pelvıs kemıgım ve kalca kemıgım kırıldı yanı ölümden döndum doktorlarım yasamama mucıze gözüyle bakıyo bana kaza yaptıktan sonra sonda takıldı mesaneden bense kırılan kemıklerimin agrısından sondayı balonuylan bırlıkte cektım mesaneden balonu patlamadan cıktı ve 2 gun sonra bılınc bulanık lıgı nedenıyle yogum bakıma alındım ıdrar cıkısı olmadıgından sag böbreyımım %60 gıtmıstı urolojı doktorlarım dıyalızle kurtardı ve göbeyımden delık delerek sistofiks taktılar yaklasık 6 ay sıstofıks durdu kemıkler duzeldıkten sonra urolojı amelıyata aldı yaklasık 6 amelıyat decırdım kırılan kemıklerım ıdrar yollarını parcalomıs ama duzeltıldı sondasız enduramıyodum su an duzelıyorum yavas yavas sureklı globa gırıyorum sonmda cekıldıgınde sertlesme hıc olmuyo elle yapsam bıle sertlesme ve buyume olmuyo ama sürekli canım iliskiye gırmek istiyo ve yatagımda yatarken azıyorum ve yataga surtunurken bosalıyorum sperm dısarı akmıyo geri kacıyo bu arada doktorum 3 paket sertlesme icin ilac verdı lifta dıye bır ilac onuda 3 kutusunu kullandım yıne sertlesme olmuyo acaba erkeklıgım tamamen bıttımı veya sınır damarlarındamı bır problem var peki bu amelıyatla duzele bilirmi eskı halıme döne bılırmıyım döndukten onra cocugum olurmu hocam tamamen erkeklıgımın bıtme rıskı varmı acaba hocam yardımlarınız icin tesekurler iyi bir ve cevabınızı beklıyorum

30.07.2011 - Ziyaretci nedim erdem

penis küçüklüğü

slm benm oglumun penisi küçük 16 yasında ama penisi hala 6 ele 9 cm arasında gıdıp geıyor sızce bu normalmıdır ltfn bnı bılgılendırın

10.06.2011 - penis kücüklüğü

penis büyüklüğü

ereksiyon halimi 6 9 arası kendimi söyledi sizmi ölçtünüz kendi söylediyse ereksiyon haline getirin penisi kendiniz ölçün eyer 6 civarındaa çıkarsa küçüktür bi üroloji uzmanına götürün bence

17.08.2013 - Zehirliok Ziyaretçisi

helppp

Benim sorunum penisimin küçük olması sertleştiğinde ve ejekülasyondan sonra küçülüyor ve acayip küçük görünüyor acaba uzaktabilieceğim egzersizler var mı hemen yazar mısınız?Bir de mastürbasyon yaparken penisimi elimle kavrayıp yukarı aşağı elimi oynatsam yine boşalır mıyım? (penisi tutarken)

31.05.2011 - crazyyy