Nifas - Lohusalık

Nifas lügatta: Kadının doğurması manasına gelir.
Şeriatta: Çocuk veya çocuğun ekserisi -Velev parça parça uzuvlar- organlar (halinde olsun) çıktıktan sonra rahimden gelen kan parçasıdır. (İbn-i Abidin, İst. Şamil Y.C.1,S.494.).
Çocuğun azı çıktıktan sonra kan gelirse nifas değildir.


Kadın abdest alarak namazını kılar. Rükü ve sucuda imkan bulamazsa ima, (işaret) ile kılar. Geciktiremez, terkedemez.
Doğuran Kadın Hiç Kan Görmezse Nifaslı Olur mu?
- Evet olur.
Çocuğu göbeğinden doğurursa rahminden kan geldiği takdirde nifaslıdır. Çünkü doğumun akabinde kan rahimden çıkmıştır. Kan göbekten gelirse nifas değildir, yaralıdır. (İbn-i Abidin, İst. Şamil Y.C.1,S.494.).

Nifas: Doğumu takip eden kandır. Doğum yaptığı halde kan görmemiş olan kadının gusletmesi icap etmez. Bu Ebu Yusuf'un görüşüdür.
İmam-ı Muhammed'den de böyle rivayet olunmuştur. Fakat bu kadının abdest alması vacib olur. Çünkü çocukla beraber pislik de çıkmıştır.


İmam A'zama göre: Böyle kadının gusletmesi gerekir. Alimlerin çoğu da bu görüşü almışlardır. (Fetevayı Hindiyye, Ank. Akçağ Y. C.1 ,S.132.).

Nifasın Müddeti İle İlgili Meseleler:
Nifasın en az müddeti, kanın, bir saatlik olsun bulunmasıdır. Son haddi ise kırk gündür. Fetva bunun üzerinedir.


Eğer kan, ilk başlangıçta veya adetlilerde, kırk günden fazla olursa -yukarıda işaret edildiği gibi- bunun kırk gününün nifaslı olduğuna itibar edilir.
İki kan arasında temizlik (kansızlık hali)15 günden fazla bile olsa, Ebu Hanife (r.a.)'ye göre, bu -zaman- da nifastır. Fetva da bunun üzerinedir. (Fetevayı Hindiyye, Ank. Akçağ Y. C.1,S.133.).


Bir kadın çocuk doğurduktan sonra, kan görüp bir müddet sonra kırkı içinde kan kesilip temizlik gördükten sonra, kırkının sonlarında yine kan görse, bu kan arka arkaya gelen kan hükmündedir. Ve kadının nifası ikinci kanın bitimi veya kırk gündür. (Kadın İlmihali, H. Cemal Öğüt.ist. Bahar Y.S.131.).


Nifas müddeti içinde görülen temizlik de nifastan sayılır. Mesela: On gün kan gelip, beş gün kesildikten sonra tekrar on gün kan gelecek olsa bu yirmibeş günün hepsi de nifas müddeti sayılır. (Büyük islam İlmihali, Ö.N.Bilmen, Bilmen Y.İst.S:71.).

Nifasta kırk günün arasına giren temizlik İmam A'zam'a göre ister 15 gün ister daha az veya daha çok olsun fasıla (ara) teşkil etmez. Temizliğin iki tarafındaki kan devam üzere akan kan gibi sayılır. Fetva da buna göredir.


İmameyn'e (İmamı Muhammed ile Ebu Yusuf) göre ise, 15 gün fasıla -ara- teşkil eder. Kadın doğurduktan sonra bir gün kan, 38 gün temiz ve bir gün kan görürse İmam A'zama göre bu 40 gün nifastır. İmameyne göre yalnız ilk gün gördüğü kan nifas sayılır. (İbn-i Abidin, İst. Şamil Y.C.1 ,S.474.).


İlk defa lohusa olan kadının nifas kanı 30 gün sonra kesilse, sonra 45 gün tamam olmadan yine kan görse, bunun 40 günü nifastır. Çünkü nifasla hayız arasındaki temizlik müddeti 15 gün olmamıştır. İkinci kan özür kanıdır. Böyle durumlarda nifasın müddeti 40 gün sayılır. (Kadın İlmihali, H. Cemal Öğüt,İst. Bahar Y.S.132).

Lohusa olan bir kadının, mesela her zamanki lohusalığında adeti 40 gün iken, bu defa 20 gün kan görüp kesilse, sonra 19 gün temiz kalsa, evvelki adeti olan 40 günü tamamlamadıkça kocasıyla cinsi münasebette bulunamaz. (Kadın İlmihali, H. Cemal Öğüt İst. Bahar Y.S.133.).

Eğer lohusa bir kadın, 40 günü geçmemek şartıyla, adetinin dışında kan görse, mesela, adeti 20 gün iken 15 günde kan kesilse veya kan 25 gün devam etse, birinciye göre, adeti 15 gün, ikinciye göre de, adeti 25 gün olmuş olur. (Fetevayı Hindiyye, Ank. Akçağ Y. C.1 ,S.140.).


Nifasın Hükmü:
Genelde nifas, her şeyde hayız gibidir. Daha önce hayız ve nifas hakkında müşterek hükümler bölümünde anlatılmıştır. Yani Nifaslı kimse de hayızlı kimse gibi Kur'an okuyamaz, camiye giremez, Kabeyi taraf edemez, v.s. (İbn-i Abidin, ist. Şamil Y.C.1,S.495.).


İkiz doğuran, ilk çocuğu doğurduğu andan itibaren lohusadır
İkizlikte şart iki çocuk arasındaki zamanın altı aydan az olmasıdır. Üçüz olması halinde de, üçüncü ile ikinci arası da yine böyledir. Fakat, birinci ile üçüncünün arası altı aydan fazladır.


Sahih olan, ikizliğin şartı;yüklülüğün bir olmasıdır. (İbn-i Abidin, ist. Şamil Y.C.1,S.498. Fetevayı Hindiyye, Ank. Akçağ C.1,S.133.).
Kadının nifaslı olması için, çocuğun yarısından daha fazla kısmının çıkması gerekir. (Fetevayı Hindiyye, Ank. Akçağ Y. C.1 ,S.132.).


Düşük Çocukla İlgili Mes'eleler:
Çocuk karında parçalanmış ve ekserisi de çıkmış bulunsa; eğer, düşüğün tırnak, parmak, saç gibi uzuvlarından bazıları bel olmuşsa, kadın lohusa sayılır. Aksi taktirde kadın lohusa sayılmaz. (Fetevayı Hindiyye, Ank. Akçağ Y. C.1 ,S.132.).
Eğer düşüğün, uzuvlarından hiçbiri belli olmamış ve açığa çıkmamışsa, o kadın için lohusalık yoktur. Eğer o kadını hayızlı saymak mümkün olursa, kadın hayızlı sayılır. Bu mümkün olmazsa, kadının kanı, istihaza (özür) kanıdır.


Bir kadın, düşükten önce veya sonra kan görür ve düşüğün yaratılışı da açık (uzuvları belli) olursa, kadının önceki görmüş olduğu kan, hayız kanı değildir, düşükten sonra kan gördüğü için, o kadın lohusa sayılır. Fakat, düşüğün yaratılışı (uzuvları) belli olmamışsa önceki gördüğü kan; eğer, kadını hayızlı saymaya imkan varsa, hayız kanıdır. (Fetevayı Hindiyye, Ank. Akçağ Y. C.1 ,S.132.).


Azası belli olmayan çocuğu düşüren kadından gelen kan üç gün devam eder ve ondan önce geçmiş hayızından sonra tam bir temizlik devresi geçerse hayızdır. Temizlik devresinin geçmesi iki hayız arasında fasıla (ara) teşkil etmek için lazımdır. Kan üç gün devam etmez de ondan önce tam bir temizlik devresi geçerse, yahut üç gün devam eder de ondan önce tam temizlik devresi geçmezse veyahut hem üç gün devam etmez, hem de önceden tam temizlik devresi geçmezse gelen kan istihaza (özür) dır. (İbn-i Abidin, ist. Şamil Y.C.1 S.503,504.).


Ceninin hali yani azası belli mi değil mi, bilinmezse mesela; çocuğu helada düşürür de devam üzere kan gelirse bakılır. Mesela; hayzı 10 gün, temizlik devresi 20 gün, nifas da 40 gün ise çocuğu hayzının ilk gününde düşürdüğü taktirde 10 gün namazını yüzde yüz bırakır. Zira bu kadın ya hayızlı, yahut nifaslıdır. Sonra yıkanarak 20 gün namazını şüphe ile kılar. Çünkü nifaslı veya temiz olması ihtimali vardır. Sonra 10 gün namazını yüzde yüz bırakır. Zira ya hayızlıdır, yahut nifaslı. Sonra yıkanarak 20 gün yüzde yüz bilerek namaz kılar.


Bu kırk günü tamamlamak içindir. Ondan sonra adeti 10 gün hayız, 20 gün temizlik devresi olur. Çocuğu hayız günlerinden sonra düşürürse, o vakitten itibaren temizlik devresindeki adeti kadar şüphe ile namazını kılar. Sonra hayızdaki yüzde yüz bildiği adeti kadar namazını terk eder.

Kadının hayzı kesilmekle hamilelik günlerinin sayısını da bilmezse, kadın yüz yirmi gün kan görmezde sonra çocuğu helada düşürürse, çocuk azası belirli sayılır. (İbn-i Abidin, İst. Şamil Y.C.1,S.504.).

1 yorum

lohusalik

Merhaba,

Lohusalik doneminde eslerimize yaklasmak icin 40 gun beklemek gerekir mi, yoksa lohusalik donemi 40 gunden azsa (mesela 25-30 gun gibi) gusledilip beraber olunabilir mi?

Tesekkurler.

25.07.2011 - Ziyaretci124