AİDS…CİNSEL YOLLA BULAŞAN ÖLÜMCÜL HASTALIK

Gayri meşru ve anormal cinsel ilişkilerle bulaşan yaklaşık 70 kadar hastalık bulunmaktadır. Bu hastalıklar çeşitli iltihaplanmalar, uzun süren ağır sağlık sorunları ile başlayıp, çeşitli kanser türleriyle sonuçlanmaktadır.

Mikropların çoğunluğu, özellikle cinsel yolla bulaşan hastalıklara neden olan mikroplar - Allah’ın “gizli olsun açık olsun” şeklinde buyurduğu gibi- kendilerini yok etmek üzere hazırlanmış ilaçlara karşı ne kadar da çabuk bağışıklık kazanmaktadır. Bu mikroplar antibiyotiklere karşı direnç gösteren zeki mikroplar diye adlandırılabilir.

Zina ve eşcinsellik gibi gayri meşru ilişkiler tehlikeli ve acı verici onlarca hastalığın bulaşma nedeni olmaktadır. Bu hastalıkların sonuncusu, kurbanlarını zina edenler ve eşcinsellerin oluşturduğu, virüs yoluyla bulaşan bir hastalıktır. Bu hastalığın İngilizce ismi AİDS’tir. Acquired İmmuno Deficiency Syndrome (Edinilmiş Yetersiz Bağışıklık Sistemi Sendromu) kelimelerinin kısaltılması olarak oluşmuştur. Bu hastalıkta, vücut bağışıklığını kaybeder ve çeşitli hastalıklar ve kanser için kolay bir av haline gelir. Tedavisi bulunmayan şiddetli acılardan sonra en fazla birkaç sene sonra kesin ölümle sonuçlanmaktadır.

Bu bulaşıcı hastalığa yakalanmış ülkeler AİDS’ten korunmayı sağlayacak bir ilacın bulunması amacıyla milyarlarca dolar ayırmaktadırlar. Bu hastalıktan kurtulmanın en sağlıklı ve en faydalı yolu eşcinselliği ve zinayı serbest ve normal kabul etme anlayışından vazgeçmeleri gerekirken tam tersine eşcinsellerin resmen evlenmelerine izin vermişlerdir. Ayrıca eşcinsellik ve fuhuş içerikli gazetelerine, dergilerine, kulüplerine ve cemiyetlerine izin verilmiştir.

AİDS ancak elektronik mikroskopla yüz binlerce defa büyültüldükten sonra görülebilen küçük bir virüsün sebep olduğu bir hastalıktır. Bu virüsün, hücreleri sömürme ve orada çoğalma hususunda ilginç bir yeteneği vardır. Bunu hücrelerdeki mevcut sırlar üzerinde kontrolü ele geçirerek uygulamaktadır. Yardımcı hücreler üzerinde yoğun saldırılarda bulunup hücrenin şifresini çözdükten sonra hücre içinde çoğalmaktadır. Sonra bu hücreyi harap hale getirmektedir. Ardından oluşan çok sayıdaki yeni virüs yeni hücrelere saldırıya geçmektedir.

AİDS

AİDS ilk kez 1981 yılında Amerika’da keşfedildi. Sonra 1983 yılında Fransız bilim adamlarının virüsün tanınmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirildi. AİDS’e neden olan virüsü ilk defa Dr.Luc Montagnier keşfetmiştir. 1985 yılında 740’tan fazla durum keşfedildi. 1984 ve 1985 yıllarında Amerikalı bilim adamları virüsü HIV (Human İmmune Deficiency Virus- Vücut Bağışıklık Sistemi Virüsü) olarak adlandırmaya başladı. HIV 2 olarak isimlendirilen başka bir virüs keşfedildi. Virüs belirgin olarak beyaz kan hücrelerine saldırmaktadır. Bunlara T-Lymphocte hücreleri olarak adlandırılmaktadır.

Virüs RNA türünden bir çekirdek asidinden meydana gelir. Genetik bilgilerini RNA’larında saklarlar. Bu çekirdek asidi bazı enzimlerle birlikte bulunur. Bunların hepsi protein kılıfıyla kaplanmıştır. Başka bir protein (Matrix 17) tarafından bir kez daha kaplanmıştır.

Virüsün gelişme ve çoğalması, virüsün şeker proteinlerinin T-4 hücreleriyle tepkimesi yoluyla başlar. Sonra yayılma aşaması gerçekleşir. Virüsün RNA çekirdek asitinin etrafındaki kılıflar açılır. Viral RNA’larından yeni bir DNA oluşturmak için reverse transcriptase adı verilen bir enzimi kullanırlar. Sonra stoplazmanın oluştuğu olgunlaşma evresine geçilir. Tomurcuklanma evresi sonrasında yeni virüsler oluşmuş olur.

Böylece virüs binlerce yeni virüs üretmek için T-Lymphocyte hücresinin çekirdeğini kullanmış olur. Bu yeni hücreler Lymphocyte hücresini yok ettikten sonra diğer hücrelere saldırmaya başlar.

Virüsün ele geçirip kullandığı T-4 Lymphocyte hücresi hastalıklarla savaşma hususunda Lymphocyte hücrelerinin idarecisidir. En önemli görevlerinden birisi B-Lymphocyte hücrelerinin, engelleyici hücrelerin sağlam bir şekilde kalmasını sağlamaktır. Yabancı varlıkları yok etmek, onlara direnç göstermek görevlerini yerine getirir. İnterlukin ve interfirun gibi hücrelerin korunmasını sağlayan protein maddelerinin salgılanmasını sağlar. Bunlar sinir sistemi için çeşitli hücrelerin yetişmesine ve çoğalmasına yardım ederler. Vücudun savunma mekanizmasına yardımcı olmak için daima hazır beklerler. Lanet bir hastalık olan AİDS’in, bağışıklık sistemini idare eden hücreleri ele geçirmesi bizim için çok önemli olan bir husustur.

Bu tür virüsler kanser oluşturmadaki güçleriyle temayüz ederler. Virüsün yetişme süresi bir sene ile 10 sene arası sürer. AİDS virüsü kan, sperm, vajina salgısı, anne sütü gibi vücut sıvılarıyla başkalarına geçer. Hastalık en fazla cinsel ilişki yoluyla bulaşmaktadır. Bu hastalığa yakalanmış uyuşturucu kullanıcısının kullandığı enjeksiyonu başkalarının da kullanmasıyla, anneden cenine geçerek ve kan nakliyle başkalarına bulaşmaktadır. Ama toplumda bir arada bulunma ile örneğin tokalaşma, sınıfta yan yana oturma, havuzları kullanma, umuma açık yerlerde yemek yeme, hamamları ve umumi tuvaletleri kullanma gibi durumlarda hastalık bir kişiden diğerine bulaşmaz.

Bağışıklık sistemini çökertip vücudu korumasız bırakan bu virüs aşağıda sıralayacağımız hastalıklarla ölümü yavaş yavaş gerçekleştiren bir özelliğe sahiptir.

1)Fırsatçı hastalıklar: Akciğer iltihaplanmasına neden olur. Hastalığa yakalandıktan 9-12 ay sonra hastaların %52’si ölür. Pneumocystis Carinil Pneumonia

2)Şiddetli ishal meydana gelir. İltihaplanmalar oluşur. Hastalığa yakalananların %55’inin ölümüne neden olur.

3)Beyin zarının iltihaplanması: Beyin hücrelerinin ölmesi.

4)Kanser: En tehlikeli türü deride meydana gelen ve Kaposif Sarcoma diye isimlendirilen deri kanseridir. Yakalananların % 38’inin ölümüne neden olur.

5)Lenf bezlerinde kabarma:5 ayda hastanın ölümüne neden olur.

6)Anüs ve dil kanseri

Dünya Sağlık Örgütü raporları bu hastalığa yakalananların sayısının 42 milyondur. Bunlardan 25 milyonu Orta ve Güney Afrika’dadır. Diğerleri Güney Doğu Asya ülkelerinde, Latin ve Kuzey Amerika’dadır. Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki hasta sayısı yarım milyonu geçmez.

Sadece Afrika’da günde 6 bin kişi AİDS’ten ölmektedir. Bu sayı savaş, kıtlık, sel gibi nedenlerden ölenlerin sayısını aşmaktadır. Bu durum “AİDS’in Yetimleri” olarak adlandırılan çocukların sayısını artırmaktadır.

Bu hastalığa ilk yakalanma 1981’den önce olabilir. Bazı bilim adamları bu hastalığı 1959’da çözmeye çalışıyorlardı. Ancak ilk keşif 1981 yılında oldu. Bilim adamlarının büyük bir çoğunluğu bu hastalığın maymunlardan insana geçtiği görüşündedir. Çünkü bu hastalığı insanda meydana getiren virüsün benzerinin bazı maymunlarda da bulunduğu tespit edilmiştir. Bu bilim adamları hastalığın bu virüsü taşıyan maymunun yenmesiyle veya maymun tarafından ısırılmayla insana bulaştığı görüşündedirler. Bir başka görüşe göre bu virüs ilk önce Orta Afrika’da ortaya çıktı. Virüs taşıyan maymunu yerlilerin yemesiyle virüs insanlara geçti. Amerikalı bir turiste bu yerlilerin birisinden bulaştı. Bu turistle de Amerika’ya taşınmış oldu. Turist eşcinsel olduğundan eşcinseller arasında yayılmaya başladı. Bu salgın hastalık zina yapan ve eşcinsel ilişkilere giren insanların bu yanlış davranışlarının bir sonucu olarak yayıldı.

Uluslar arası organizasyonların istatistikleri 2003 yılı boyunca 3 milyon kişinin AİDS dolayısıyla öldüğünü gösteriyor. AİDS’in bulaşmasından kaynaklanan ölümlerin toplamı 27.9 milyon kişidir. Yeni bulaşan hastalık (2003) vakaları 5 milyondan fazladır. AİDS’e yakalananların genel toplamı 40 milyondur. Bunun % 50’si kadınlardan oluşmaktadır.

Eşcinselliğin Yayılması

Bu alanda yapılan istatistikler gösteriyor ki, AİDS vakalarının arkasındaki sebep eşcinselliğin yayılmasıdır. Bu, Avrupa ve Amerika’da bazı toplumlarda serbestlik tanınmış olan erkekler arasında cinsel ilişkiye girme şeklidir. Amerika’da bu hastalığa yakalananların % 75’i eşcinseldir. Bu oran İngiltere ve Fransa’da % 84’tür. Adı geçen ülkelerde olduğu gibi, farklı kişilerle eşcinsel ilişkiye girme durumunda hastalığın bulaşma ihtimali artmaktadır. Uyuşturucu kullananlar arasında hastalığın yayılma oranı % 18’dir.

AİDS hastalığının yayılmasının arkasındaki esas neden, temiz nefislerin kendisinden tiksindiği kötü davranışlardır. Ve hayasızca, bu davranışlarda bulunulduğunun ilan edilerek bu davranışları sürdürmektir. Hürriyet yanlış anlaşılarak batılı ülkelerde erkekler erkeklerle evlenmiştir. Fransa’nın Lion kentinde evlenen bir eşcinsel çiftin resmi yayınlandı. Yedi ay sonra hastalık belirtileri çiftin birisinde ortaya çıktı. İşte bu, bizi kendisine çağırdıkları hürriyet…İslam’da Eşcinselliğin Haram Kılınması

Allah-u Teala şöyle buyurmuştur:

“Ve Lut’u hatırlayın ki, hani o kavmine şöyle demişti: “Dünyada sizden önce hiç kimsenin yapmadığı, ahlaksızlığı mı işleyeceksiniz.” (A’raf 7/80)

“Ve Lut’u da kavmine peygamber gönderdik. Hani O kavmine:”Bu çirkin eylemi, insanın yapı ve yaratılışına aykırı olduğunu göre göre nasıl işliyorsunuz?” demişti.” (Neml 27/54)

“Lut da bizden aldığı vahiyle kavmine dedi ki: “Siz kesinlikle dünyada daha önce hiç kimsenin yapmadığı, iğrenç şeyler yapıyorsunuz.” (Ankebut 29/28)

Allah onları israf edenler, suç işleyenler olarak vasıflandırıyor. Onlar aşırı giden necaset ehlidir. Bu husus Allah-u Teala tarafından şöyle ifade edilmiştir:

“Siz gerçekten ölçüyü aşan, sınır tanımayan bir toplumsunuz.” (A’raf 7/81)

“İşte görün günaha gömülüp gidenlerin sonucu nasıl oldu.” (A’raf 7/84)

“Kavminin onlara cevabı sadece şöyle demek oldu: “Lut’u ve taraftarlarını sürün ülkenizden. Onlar kendilerini temize çıkaran insanlardır.” (A’raf 7/82)

“Bu uyarıya karşı toplumun cevabı: “Lut ailesini memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar, fazlaca temizlenip arınmaya özenen insanlardır.” demek oldu.” (Neml 27/56)

“Yoo, siz her türlü ölçüyü aşan bir toplumsunuz.” (Şuara 26/166)

“Şüphesiz ki onlar kötü, doğru yoldan çıkmış, ahlaksız bir toplum idi.” (Enbiya 21/74)

Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Ey muhacirler topluluğu! 5 şey vardır ki onlara yakalandığınız zaman (hiçbir hayır kalmaz). Ben sizlerin o şeyler(dönemine)e erişmenizden Allah’a sığınırım. Onlardan birisi şudur: Bir millet açıkça zina ve fuhuşu işlediğinde, mutlaka içlerinde veba ve onlardan önce gelip geçmiş milletlerde bulunmayan hastalıklar yayılır.” (İ.Mace, Bezzar)

Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Zina ve faiz bir toplumda ortaya çıkarsa Allah’ın azabını hak ederler.”

Bir başka hadiste: “Zina bir toplumda yayılırsa onların arasında ölüm çoğalır.” (Hakim)

Cezalandırma Aracının Farkının Belirtilmesi

AİDS virüsü, insana bulaşan bütün mikroplar arasında biyolojik özellikleriyle farklı bir niteliğe sahiptir. Bu özellikler kendisine mahsustur. Bu ve benzeri hastalıklar, yaratılıştan gelen tabiatlarını alt üst eden insanlar için ilahi bir cezadır. Bu kişiler iffeti ve temizliği, zina ve eşcinsellik gibi haram kılınmış iğrenç davranışlarla değiştirdiler. Bu iğrenç davranışların serbest olduğunu ilan edip bu davranışlarıyla övündüler. Bu durum Peygamber Efendimizin (s.a.v) 14 asır öncesinden haber verdiği şey değil midir?

Bu hadisler önemli bir hususa işaret ediyor. Bu husus, bahsedilen sonucun hangi ülke, millet veya din olursa her toplum için geçerli olan bir kural olduğudur. Bu çirkin davranışlar onların arasında ortaya çıktı ve çoğaldı. Bu davranışlarını açıkladılar ve sürdürdüler. Bunun sonucunda aralarında daha önceki toplumlarda rastlanılmamış salgın hastalıklar, yeni rahatsızlıklar ortaya çıktı. Bu hakikati, zina yapma ve eşcinsel ilişkilerle bulaşan hastalıkların özelliği de desteklemektedir. Bu hastalık, kendisine has özellikleri bulunan mikropların neden olduğu, sadece insana bulaşan, yalnız cinsel ilişki yoluyla bulaşan bir yapı arz etmektedir. Bu mikropların insan vücudunu yok etme hususunda ilginç bir yeteneği vardır.

Bu ölümcül rahatsızlıkların ve salgınların artması ilahi öğretilerden ve fıtratlarının çağrısından yüz çevirenler için devam edecektir.

Bu durum Hz.Muhammed (s.a.v)’in Allah’ın Rasûlü olduğuna, sadece doğruyu söylediğine, sadece Allah’ın nuru ve vahyi ile konuştuğuna bir delil değil midir? Allah (c.c) şöyle buyurmuştur: “Ve ne de kendi arzusu ve heveslerine göre konuşmaktadır. Onun size aktardığı sözler, kendisine indirilen ilahi haberden başka bir şey değildir. Son derece kuvvetli birinin O’na öğrettiği bir vahiy.” (Necm 53/3-5)

Lut kavminin helak oluşu, Kur’an’ın ilahî bir vahiy olduğunu gösteren bilimsel bir mucizedir.

Allah (c.c) şöyle buyurmuştur: “Lut kavmi de, gerçekleri ve uyarılarımızı yalanlamıştı. Onların üzerine de öldürücü bir kasırga saldık ve şafak vakti Lut’a iman edenleri kurtardık.” (Kamer 54/33-34)

Lut kavmi önce çığlıkla helak oldu. Bu ses, kuvvetli bir sarsıntıyla havanın hareketinden kaynaklanıyordu. Bu ses, günümüzde askeri uzmanlar tarafından belirtildiği üzere, kırıp geçiren yok etme şekillerinin en şiddetlilerindendir. Sonra şiddetli, helak edici yağmur yağdırıldı. Bu su, aralarında yayılmış hastalıktan dolayı kirlendi. (AİDS, Frengi, Bel Soğukluğu) “Uyarıldıkları halde, uslanmayanların maruz kaldığı yağmur, gerçekten de ne kötüydü.” (Şuara 26/173) Sonra Allah onların üzerine fırtına-taş gönderdi. (…çamurdan yapılmış taş) Bu taşlar, hava tabakalarının sürtünmesiyle yüksek bir sıcaklığa ulaşmışlardı. Bu sıcaklık, Hz.Lut’un bulunduğu kasabadaki eşcinsellikle ilgili her şeyi yakarak temizledi. Yüksek derecedeki sıcaklığın, temizlik çeşitlerinin en etkililerinden birisi olduğu hususu dezenfekte sahasında bilinmektedir. Bu husus Kur’an’ın mucizevi yönlerinden birisidir. “Allah şüphesiz istediğini yapmaya güç yetiren ve buyruğunda üstün olandır. Fakat insanların çoğu bu gerçeği bilmezler.” (Yusuf 12/21)

Açıklayıcı Not

Birçok hastalığın sebeplerini bulma ve onun tedavisini yapabilme güç ve bilgisi insana verilmiştir. Günah sayılan cinsel ilişki şekilleriyle bulaşan hastalıklar ilahi bir adalet, ilahi bir cezadır. Bu durum, Allah’ın (c.c) bildirdiği şu hususu doğrulamaktadır: “Biz, belki dönerler diye pek büyük bir azap olan, kıyamet azabından önce, onlara daha yakın olan, dünya felaketleri ve yenilgisini tattıracağız.” (Secde 32/21)

Gayri meşru cinsel ilişkiyle bulaşan hastalıklara sebep olan virüslerin ve mikropların işleyişinin araştırılması mantiki bir gerekliliktir. Bu mikroplara ve virüsler de Allah’ın yaratıkları değil midir? Allah hiçbir şeyi boş yere yaratmamıştır. Bilakis, hakikat üzere ve belirli hedeflere yönelik olarak yaratmıştır. Ve bütün yaratılmışların hayrı için yaratmıştır. Her mahluk için şer ve hayır yönleri vardır. Bazı yaratıklarda şer olarak gözüken yönler, aslında diğerlerinin hayrınadır. Bazı yaratıkların hastalanmasına neden olan virüsler ve mikroplar, aslında insan için hayırlı ve caydırıcıdır. Çünkü insanın; toplumsal, psikolojik ve iktisadi değerlerini harap eden, günah sayılan bu tür cinsel ilişkilerin çukuruna düşmesini engeller.Günümüze Kadar Yapılmış Başarısız Çalışmalar

AİDS hastalığının tedavisinde kullanılmak üzere serum elde etme çalışmaları hakkında en son rapor Nanir Midsi adındaki bir Fransız tıp dergisinde (Kasım 2004) yayınlandı. Bu serum üzerinde çalışma yapanlar Fransız Profesör John Marie Andre ve arkadaşı George Bombido olmuştur. AİDS hastalığına yakalanmış vücudun savunma sistemini kuvvetlendirmek amacıyla yeni bir serum üzerinde çalışmışlardır. (Virüsü yok etmek amacına yönelik bir çalışma değildir.) Şu ana kadar kesin tedavisi gerçekleştirilememiştir. Virüsün direncine karşı hasta hücrelere yardım edecek olan ve şırınga ile uygulanan bir yöntemdir. Bu serum beyaz kan hücrelerinden elde edilmiştir. Bu serumun denenmesi sonrasında 18 hasta üzerinde koruyucu etkisinin olmadığı gözlenmiştir. Sadece Brezilyalı bir hasta üzerinde virüsün oranının % 80 oranında azaldığı gözlenmiştir. Bu sonuç 112 gün boyunca aralıksız her gün şırınga uygulanmasıyla elde edilmiştir.

Sorunun Şer’i Çözümü

Zinayı ve gizli olsun açık olsun her türlü fuhşu yasaklayan İslam’ın öğretilerine bağlanılmalıdır. Zina eden ve eşcinsel ilişkiye girenler hakkında Allah’ın hükümlerinin uygulanmasını emretmek gerekmektedir. AİDS hastalığına yakalanmaya sebep olan uyuşturucuların ve alkollü içeceklerin yasaklanması gerekmektedir.

İnsanların içlerinde imanın kökleşmesini sağlanmalı, ilmi ve dini bilinç yayılmalıdır. Bu hedefleri gerçekleştirecek programlar hazırlanmalıdır. Batı toplumlarında uydu kanallarıyla açıkça fuhşu yayan yayın organlarına karşı mücadele edilmelidir.

Evlilik ilişkileri çerçevesinde doğru cinsel davranışların kazandırılması gerekmektedir. Eşlerden birisine hastalık bulaştığında, her cinsel ilişkide prezervatif kullanılmalıdır. Bu uygulama ölümcül hastalığın yayılmasını engellemek ve gelecek nesilleri oluşturacak olan çocukların korunması içindir.

Son Söz

“Ve sakın zinaya da yaklaşmayın; çünkü bu son derece yüz kızartıcı, azgınca bir davranış ve çok kötü bir yoldur.” (İsra 17/32)

“Açık veya gizli hiçbir utanç verici fiil işlemeyin.” (En’am 6/151)

İnsanın, kendi yaptığı kötülükler nedeniyle karşılaştığı şeylerden kurtulmak için yaptığı araştırmalar, serabın arkasından koşan kişinin çabasına benzer. Cinsel ilişki ile bulaşan hastalıklardaki virüsler ve mikroplar, Allah’ın emirlerine karşı gelenlere adil bir ceza olmaları amacıyla onları yaratan tarafından görevlendirilmişlerdir: “Yoksa onlar, önceki günahkârların sürüklendikleri yoldan başka bir şey mi bekliyorlar? Sen Allah’ın tuttuğu yol ve yöntemde hiçbir değişiklik göremezsin; evet sen, Allah’ın yol ve yönteminde sağa sola sapma da bulamazsın.” (Fatır 35/43)

Kaynaklar

1) Mevsuatü’l-İcazı’l İlmi fi’l-Kur’ani’l-Kerim, Dr.Abdurrahim Mardini, 2003, Daru’l-Aye-Daru’l-Mahabbe, Beyrut-Dımaşk

2) Min Ilmi’t-Tıbbi’l-Kur’ani, Dr.Adnan Şerif, 1999, Daru’l-Ilm

3) Icazu’l-Ilmi fi’l-İslam, Dr.Muhammed Kamil Abdussamed, 2004, Daru’l-Mısriyye el-Lübnaniyye

4)Emradu’l-Cinsiyye, Dr.Abdulcevad es-Savi, 1996, (el-Icazu’l-Ilmi dergisinin 2.sayısı)

5)Mevsuatü’l-İcazı’l-Ilmi fi’l-Kur’an ve’s-Sünneti’l-Mutahhara, Yusuf Hac Ahmed, 2003, Mektebetü İbn Hacer, Dımaşk.

Yabancı Kaynaklar

1)Pe Wilf, F.Good Smil, J.Paul, DA, Etal, Risk of Aids related complex and AİDS in home sexual men with peristent HIV gntigenemia, Br.Hed.J (clinical Res Ed) 1987; 295:569

2) Pantaleo, G, Groziosi, C, Demorest, sf, etal. HIV infection is active & progressive in Lymphaid Tissue during the clinically Latent stage & disease, Nature 1993, 362, 355,

3)Morgolick, JB, Munoz, Avlahov, D, etal. Direct comprisom of the relation between clinical outcome & change in CD4 lnyphocyteion humen immunodeficieney Virns positive, home Sexual men and injection drng user, Arch İntern. Med. 1999, 154, 869.

4)Microsoft, Encorta, Eneyclo pedia, Strnctur of Hiv Virus.

AİDS…CİNSEL YOLLA BULAŞAN ÖLÜMCÜL HASTALIK yorumları

 • Image Description
  necatisenol
  31.07.2013

  BAYLAR BAYANLAR

  nefsinizin sesini kesin yoksa o sesin nefesinizi keser. bende olduğu gibi.

  ben bu konuları kendisine takıntı yapmış biriydim. evlilik dışında (örneğin elle boşalma, düşünerek attırma vb..)tüm yollardan uzaklaşın. şeytan sizi kandırmasın. ben sonunda kronik prostatit ve varikosel hastalığına yakalandım. ne olur Allah aşkına yapmayın. internet elinizin altında bakın araştırın. ww.doktorasitesi.co diye bir adres var. orada bu hastalıklardan nasıl sıkıntı çektiklerini anlatan çare arayan gençler var. siz zannediyorsunuz ki size verilen o organlar çelikten. bir şey olmaz. oysam oyle bir dengesi varki bir bozulursa çaresi yok. tıbbın herşeye çare olduğu felan yalan. çünkü orda yaklaşık 12 ayrı parça var. içlerindede milyonlarca ayrıntı. size birtek organ gibi gözükoyr ama değil.

  internete yaz kronik prostatit, kronik epididimit, varikosel, kronik sistit(bayanlara özellikle) vb...

  forum ve prostatit yaz ve oku. forum yaz ve kronik sistit de.
  forumdaki insanların durumlarını oku. doktor sitesindeki insanların çaresizliğini oku.

  çaresi nedir derseniz;

  *yazdığım hastalıkları düşünün onları araştırın. vallahi yalan söylemiyorum. billahi yalan söylemiyorum.
  *o düşünce hasıl olacak gibi olduğunda banyoda bile olsan hemen kendini dışarı at. insanlara karış dışarıda çay iç dondurma ye...
  *bir insana anlat deki gerekirse bana hergün sor bunu yapmadın dimi diye.(evli iseniz eşinize söyleyin, utanmayın ne olur)
  *büyüklerinden (abilerinden) yardım iste ve ne olur UTANMA. ALLAH AŞKINA UTANMA. YARDIM İSTE. NE OLUR NE OLUR.
  *doktora git psikologo ve ne olur UTANMA ALLAH AŞKINA UTANMA. NE OLUR SÖYLE.

  ÇÜNKÜ HAKKIN HATIRI ALİDİR ONUN HATIRI İÇİN İNSANLARDAN YARDIM İSTE.

  *evlenme imkanınız varsa evlenin ve hanımına sadece önden yaklaşın ve temizliğe aşırı dikkat et. her seferinde vucudunuzu başlamadan yıkayın.

  ALLAH AŞKINA VAZGEÇİN, NE OLUR.

 • Image Description
  Zehirliok Ziyaretçisi
  24.09.2012

  Allah'ım iyiki yaratmışsın bu hastalığı!kendi zevklerini hazlarını dünyanın en önemli şeyi ilan edenlerin sonunun nasıl olduğunu görmek çok güzel!hastalığın içeriğine dikkat edin:hücreyi içeriden çökertme,vücudun ağrı kesicilere hemen bağışıklık kazanmasını sağlayan zeki virüsler...Allah'ım sen ne yücesinn.kendilerini ve tutkularını çok önemsiyorlar ama sonunda kendi vücutlarına bile hakim olamıyorlar bu güçlü(!) insanlar...
  benim asıl korktuğum şey bunun bizim ülkemizde de yayılması...temiz masum gençlerin avlanması...gayri meşru ilişkiler,flört bizde de normal karşılanmaya başladıkça işin sonunun buraya varması pekte şaşırtıcı olmasa gerek.dizilerdeki yapmacık gösterilenlerden,sokaklarda gördüğüm rahat rahat birbirini yemelerden,ve bu zavallı şahsiyetlerin bunu AŞK diye tabir etmelerinden hepsinden midem bulanıyor...

 • Image Description
  Zehirliok Ziyaretçisi
  23.06.2012

  insan nerde olursa olsun günah yapmaya meyilidir dünya hayatında insan başına gelen bütün müsibetlerde ayrı ayrı hayırlar vardır bunun müslüman ülkesinde olup olmamakla alakası yok bir çok yabancı ülkelerde olan müslüman kardeşlerimde var onlar her türlü kendilirini kötü günahlardan korurlar bizim anne ve babamız müslümandır diye müslüman deyiliz veya müslüman topraklardayız diyede müslüman deyiliz biz müslümanlık hak olduğu için müslümanız bür müslüman böyle düşünmeli allah hepinizden razı olsun

 • Image Description
  Ziyaretci_19
  31.01.2012

  Zina günah.Zina edenler için azap vardır.Bu hastalıklar sadece cinsel yolla bulaşmıyor yalnız.Allah korusun bir kaza geçirirsin bir kan verirler hastalık gelir bulur insanı.Hayat bu herşey başına gelebilir insanın.Allah kötü kader yazmasın.

 • Image Description
  AHMET YOLDAŞ
  05.07.2011

  ASLINDA BEN BU HASTALIKLARI BİRER YÜCE RABBİMİZİN BİZE NİMETİ OLARAK DÜŞÜNÜYOR VE HASTALIKLARDA ÇEŞİTLİ HAYIRLAR VE İBRETLER OLDUĞU KANAATİNDEYİM VE İYİ Kİ BU HASTALIKLAR VA YOK BİZ İNSANLAR HİÇBİR NİMETİN KIYMETİNİ BİLMİYOR VE KENDİMİ ÇEŞİTLİ ÇUKURLAR DA BULUYORUZ...

  ŞİMDİ BU HASTALIKLAR VAR Kİ BAZI GÜNAHLARDAN SAKINIYORUZ....

  İŞTE BU HASTALIK (AIDS) GAYRİMÜSLİMLERE DERS OLSUN VE BOŞUNA DA ONA ÇARE ARAMASINLAR ONUN TEK ÇARESİ ZİNAYI TERK ETMEK İSLAMİ HAYATA DÖNÜŞTÜR NE MUTLU ALLAHIM AIDS'İ VERMİŞ KAZAMIZ MÜBAREK OLSUN KARDEŞLERİM

  HAYDİ SELAMETLE KALIN ALLAHA EMANET OLU DİYORUM

 • Image Description
  gizemdevrim
  10.11.2009

  eşimin kasık bölgesinde siğil gibi 2mm büyüklüğünde bişeyler cıkıyor uzun zamandır var fakat cogalıyo içindende iltihap cıkıyor erkeklik organında degil tam kasık bölgesinde ççok korkuyorum doktorada gitmiyor geçicek diyor fakat geçtigi yok artık uykularım kacıyor ne olur bana yardım edin ne yapmalıyım bu şeyler ne..

 • Image Description
  muratbasarı
  12.03.2012

  bu hpv virüsüdür.hastalık, genital siğil hastalığıdır.ya siz ya da kocanızın, evlendikten önce ya da sonra ilişkisi olmuş.büyük olasılık kocanızın.cinsel yolla geçen bir hastalıktır ve tedavisi yoktur.erkekler için çok tehlikeli olmasa da kadınlarda rahimiçi kanserine neden olur eğer düzenli kontrol yapılmazsa.smear testi yapılmalı.hpv tür belirleme testleri de yapılmalı.

 • Image Description
  milena
  01.02.2012

  doktora gittmelisın...ayne şeyler yaşadık ve hiv virsu çiktı eşimde 7sene olu ted oluyor bu arada kıım 6 yaşinda..bende sonuç negtiv.geç kalma Q

 • Image Description
  el-farisi
  05.11.2007

  Allaha şükürler olsun ki ben de müslüman doğmuşum ve Rabbime sonsuz şükürler olsun...kardeş duaları hep kendine etme...bize de dua et de bizde zina etmeden hayırlısı ile evlenelim.......
  ben Allah dostlarından birinin sözü ile yazımı bitireceğim şöle diyordu o mübarek zat "AHİR ZAMAN DA BİR MARAZ BELASI GELECEK ONUN ÇARESİNİ BULACAKLAR FAKAT ONDAN SONRA BİR MARAZ GELECEK Kİ ONUN ÇARESİNİ TEDAVİ YOLUNU BULAMAYACAKLAR" yani ilk gelecek olan KANSERDİR.onun çeşitli yollarla tedavisini buldular.diğer bela ise AİDSDİR.Onun tedavisini hala bulamadılar.SAYGILARIMLA....

 • Image Description
  cihad
  30.01.2007

  merak eden dinleyebilir

  Cehennem ve Azap
  http://video.google.de/videoplay?docid=-6868287018169408354

  SONSUZ AZAP YURDU CEHENNEM
  http://video.google.de/videoplay?docid=8475697189118050907

 • Image Description
  Huzun
  02.07.2007

  Verdigin linkler cok faydali oldu cihad arkadasim. Bildigimiz ama buyuklugunun farkinda olmadigimiz seyleri izleince insan bi kere daha iyi anliyor. Aslinda hepimizin yalniz oldugunu, sadece yaptiklarimizin bizimle olacagini..

  Tecrube en iyi ogretmendir

 • Image Description
  faruk
  29.01.2007

  beş altı kşi ile ilişkiye girdim. şimdi en son girdigim eşcinsel ilişkiden ötürü anüsümden kan intahap akıntısı gelmekte. bu konu ile ilgili netten bilgi toplamaya calışıyordum. sizin yazılarınıza rastladım. karsıma bircok wep sitesi cıktı ve diyorki escinsellik tıbben bir hastalık degildir. evet değildir alan razı veren razı. bana şidi sorsalar bence bu en ölümcül br hastalık.

 • Image Description
  meziyet
  26.08.2008

  bizi yaratan bizi bizden daha iyi bilmezmi ,kayıtsız şartsız inanıp kitabını öğrenmek ve bizden ne istediğini bilmek gerekli..bize düşen kur anı kerimi öğrenip anlamamız dilegiyle hatalarımızı allah cc afetsin amin ...

 • Image Description
  mine
  15.09.2006

  insanlar nasıl bu kadar kör olabiliyorlar acaba?önlerinde aids gibi korkunç bir örnek varken bile hala tek eşliliğe geçmeyi ve eşcinsellikten kurtulmayı akıl edemiyorlar.Allah'a çok şükür ki müslüman çoğunluğu olan bir ülkede doğmuşum ve yine çok şükür ki zina etmeden evlenmişim.