SONSÖZ

Yâ Rabbenâ, yâ Rabbenâ,
Sana lâyık hamd-ü senâ,
Yapmaktan acizim mutlak,
Yardım eyle herdem bana.

Resûlüne her an selam,
Hâlisâne her ihtirâm,
Ona olsun hem âline,
Ashâbına; onlar kirâm.

Bize ölçü kitap, sünnet,
Kıyâs ile icmâ ümmet;
Bunlardadır şaşmaz hüküm,
Hep bunlarda eşsiz rahmet.

"Akıl bana yeter" deme,
Nefse uyup söz söyleme;
Akıl aciz bir yaratık,
Din ahkâmın terk eyleme.

Nusret ettin zâtın bildim,
Lutf eyledin kulun oldum,
Tevfikin ermemiş olsa,
Yaya kalır yorulurdum.

Gayret verdin sarf eyledim,
İbret sundun fark eyledim,
Mesâili bu pertevden,
Tedkik edip fehmeyledim.

Habibindir önder bize,
Her işinde bir mucize;
Biz kulları bir an bile,
Bırakma sen nefsimize.

Kur'ân bana düstûr oldu,
Tarafından destûr oldu,
"İslâmda ölçü" kitabı,
Noktalanıp hitâm buldu.

Basiretli mü'minlere,
Dilerim ki fayda vere;
Duaları azık olsun,
Bu abd-i aciz kemtere!

23 Rabîulevvel
1414 10 Eylül 1993
Cuma Bursa
  • Nalan
  • 4.102