Kalplerin Keşfi / Mükaşefetül Kulub , Salih Uçan,İmam Gazali


İman ve İslâm'ın Vasıfları:

İmâm-ı Gazâli Hazretlerinin bu eseri, mevzuu itibariyle tasavvufî ve ahlâkî bir eserdir. Eşsiz bir vaaz, nasihat, öğüt ve irşat kitabıdır. Kalbleri hassas bir İslâmi hayata sevk etmeyi, oraya İslâmî yaşayışı yerleştirmeyi hedefler. Büyük bir ehemmiyeti haizdir. İçerisinde tam 111 müstakil bölüm (konu) yer almaktadır.

Tercüme: Salih Uçan
İmam Gazali
ÇELİK YAYINEVİ

Not: Kalplerin kesfi eseri www.ihya.org web sitesi tarafindan kitabin orjinal metnine sadik kalinmak sureti ile yeniden net ortamina aktarilmistir. Emege saygi icin kaynak belirtilmesi rica olunur.

MÜKÂŞEFETÜ'L-KULÛB
ÖNSÖZ
1. ALLAH KORKUSU
2. YİNE ALLAH KORKUSU
4. SABIR VE HASTALIK
3. RİYAZET VE NEFSANİ ŞEHVET
5. NEFSİ YENMEK VE ŞEYTANA KARŞI KOYMAK
6. GAFLET
7. ALLAH'I UNUTMAK, FASIKLIK VE NİFAK
8. TEVBE
9. SEVGİ
10. AŞK
11. ALLAH'A İTAAT, ONU SEVMEK, RESULÜNÜ SEVMEK
12. İBLİS VE AZABINI BEYAN
13. EMANET
14. NAMAZI HUZUR VE HUŞU İLE TAMAMLAMAK
16. ŞEYTANIN DÜŞMANLIĞI
17.Emânet ve Tevbe
18.Merhametli Olmanin Fazileti
19.Namazda Huşunun Beyânı
20.Dedikodu, Koguculuk
21.Zekat
22.ZİNA
23.Silâ-i Rahim ve Ana Baba Hakki
24.Ana Babaya Iyilik Etmek
25.Aşırı ihtiras
26.Zekât ve Cimrilik
27.İbâdete Devam ve Harami terk etmek
28.Ölümü Hatırlamak
29.Gökler ve Çeşitli Cinsler
30.Kursı - Arş - Mukarreb Melekler - Rızıklar ve Tevekkül
31.Dünyâyı Terk etmek, Onu Kötülemek
32.Yine Dünyayı Zem Hakkında
33.Kanaatin Fazileti
34.Fakirlerin Fazileti
35.Allah'dan Başkasını Dost Edinmek
36.Sûr'a Üfürmek, Ürkmek, Mezarlardan kalkmak
37.Mahlûkat Arasında Verilecek Hüküm
38.Dünyâ Malinin Kötülüğünü Beyân
39.Ameller - Mizan ve Cehennem Azabim
40.İtaatin Fazileti
41.Şükür
42.Kibrin Kötülüğü
43.Gündüzleri ve Başka Zamanları Düşünmek
45.Ölümün Şiddetinin Beyânı
46.Kabrin ve Kabir Korkusunun Açıklanması
47.Ilm'ül - Yakin, Aynel - Yakin ve Arz Günü Suâl
48.Allah'ı (C.C.) Zikretmenin Fazileti
49.Namazların Fazileti
50.Namaz Kılmayanın Cezası
51.Cehennem Meydâni ve Cehennem Azabı
52.Cehennem Azabı
53.Günâhtan Sakınmanın Fazileti
54.Tövbenin Fazileti
55.Zûlmü Nehyetmek
56.Yetime Zulüm Etmeyi Yasaklamak
57.Kibrin Kötülüğünü Belirtmek
58.Tevâyun ve Kanaatin Fazileti
59.Dünyâya Aldanmak
60.Dünyanın Kötülüğü ve Ondan Sakındırmak
61.Sadakanın Fazileti
62.Müslüman Kardeşinin İhtiyâcını karşılamak
63.Abdestin Fazileti
64.Namazın Fazileti
65.Kıyametin Dehşetleri
66.Cehennem ve Mizân'ın Sıfatları
67.Kibir ve Kendini Beğenmişliğin Kötülüğü
68.Yetimlere İyilik Etmek ve Zulümden Kaçınmak
69.Haram Yemek
70.Faizin Yasak Olusu
71.Kul Hakları
72.Havaya Uymanın Kötülüğü ve Zühd
73.Cennetin Vasıfları ve Cennetliklerin dereceleri
74.Sabır - Rızâ ve Kanâat
75.Tevekkülün Fazileti
76.Mescidin Fazileti
77.Riyazet ve Keramet Ehlinin Fazileti
78.İman ve Nifak
79.Gıybet ve Koğuculuğun Kötülüğü
80.Şeytânın Düşmanlığı
81.Muhabbet ve Nefs Muhasebesi
82.Hakkı Bâtılla Karıştırma
83.Cemâat Namaz Kılmanın Fazileti
84.Gece Namaz Kılmanın Fazileti
85.Dünyâ Alimlerinin Cezası
86.İyi Huyun Fazileti
87.Gülme - Ağlama, Elbise
88.Kur'ân-ı Kerim'in ve Âlimlerin Fazileti
89.Namaz ve Zekatın Fazileti
90.Ana - Babaya iyilik ve Evlat Hukuku
91.Komşuluk Hukuku ve Fakirlere iyilik
92.İçki İçenin Cezası
93.Peygamberimizin (S.A.S.) Mi'râc'ı
94.Cum'anin Faziletleri
95.Kadının, Kocası Üzerindeki Hakları
96.Erkeğin Karısı Üzerindeki Hakları
97.Cihâdın Fazileti
98.Şeytânin Hilesi
99.Çalgı Dinlemek
100.Bid'at ve Nefsi Arzûlara Uymanın Haram oluşu
101.Receb Ayının Faziletleri
102.Şaban Ayı'nın Faziletleri
103.Ramazân Ayı'nın Faziletleri
104.Kadir Gecesi'nin Faziletleri
105.Bayramın Fazileti
106.Zilhicce'nin İlk On Gününün Fazileti
107.Aşurenin Fazileti
108.Fakirleri Ağırlamanın Fazileti
109.Cenaze ve Kabir
110.Cehennem Azâbından Kurtulmak
111.Mizan ve Sırat
112.Peygamber Efendimizin (S.A.V.) Vefatı